Konstnärsgillet i Finland

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland är takorganisation för bildkonstnärer. Via medlemsföreningarna representerar Konsnärsgillet 3000 bildkonstnärer i Finland.  

Vårt mål är att bildkonstnärernas arbetsförutsättningar förbättras och att bildkonstens roll i samhället förstärks.

 Vi erbjuder olika förmåner åt våra medlemmar: t.ex. utbildning och juridisk rådgivning gällande bland annat avtal, socialskydd och beskattning.

 Åt beslutsfattare, journalister och den breda publiken erbjuder vi aktuell information om bildkonst.

 Vi samarbetar med olika aktörer från bildkonstens, andra konstformers och kulturens fält. Våra projekt koncentrerar sig på att göra nya öppningar på bildkonstens fält samt på aktuella frågor, t.ex. främjandet av konst i offentligheten och att öka kunskaper om yrkesfrågor specifika till bildkonst.

 Föreningen ger ut webbtidningen Taiteilija (www.taiteilijalehti.fi) som är riktad till bildkonstnärer.

 Konstnärsgillet i Finland är medlem av International Association of Art (IAA)

Styrelse

Teemu Mäki

Ordförande

Anssi Pulkkinen 

Vice Riksordförande

Finska Skulptörförbundet (på finska)

Joonas Ahlava

Fotokonstnärernas Förbund

Marja-Liisa Jokitalo

Målarförbundet

Minna Kangasmaa

Finlands Bildkonstorganisationes Förbund (på finska)

Seela Petra Lehtonen

Finlands Konstgrafiker

Ilkka Pitkänen

MUU Artists' Association

 

Kontakt

Kontaktinformation: aaf@artists.fi

Kirsi Korhonen

Direktör

Anna Kuusi

Jurist

Rosa Kuosmanen

Kommunikationschef

Marketta Tuomainen

Koordinator

Nelli Tuominen

Kommunikationsassistent

 

förnamn.efternamn@artists.fi