Suomen Taiteilijaseura – 155 vuotta kuvataiteen puolesta

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa yli 3 000 ammattitaiteilijaa. Uskomme taiteen itseisarvoon ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Suomen Taiteilijaseura tekee pitkäjänteistä työtä hyvinvoivan kuvataiteen ja taiteilijakunnan eteen. Seuran perimmäisenä tehtävänä on valvoa ja edistää kuvataiteilijoiden asemaa, työllistymistä ja työn tekemisen edellytyksiä sekä vahvistaa taiteen merkitystä.

Kuvataiteilijoita yhdistävänä toimijana tarjoamme ajankohtaista tietoa alasta ja kehitämme kuvataidekentän käytäntöjä ja rakenteita. Jäsenjärjestöinä ovat keskeiset kuvataiteilijoiden liitot.

Tuotamme joka kolmas vuosi järjestettävän Nuoret-näyttelyn Helsingin Taidehallissa.

Suomen Taiteilijaseura toimii aktiivisena asiantuntijavaikuttajana ja edunvalvojana, joka vaikuttaa kuvataidetta koskevaan kulttuuripolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Tarjoamme luotettavaa tietoa niin suurelle yleisölle kuin päättäjille antamalla ajankohtaisia lausuntoja sekä osallistumalla kuvataidetta koskeviin tutkimushankkeisiin.

Julkaisemme kuvataiteilijoiden ammattijulkaisua, verkkojulkaisu Taiteilija-lehteä.

Verkossa ilmestyvä kuvataiteilijamatrikkeli on kattava suomalaisten ammattikuvataiteilijoiden hakemisto, joka tarjoaa tietoa ja kontakteja sekä kuvataiteen kentälle että taiteen tilaajille.

Olemme arvostettu keskustelukumppani, jonka näkemyksiä kuunnellaan. Suomen Taiteilijaseura on kaikkien kuvataiteilijoiden sekä kuvataiteen äänitorvi!