Saavutettavuusseloste

Tämä on Suomen Taiteilijaseuran saavutettavuusseloste, joka koskee artists.fi-verkkopalvelua. Seloste on laadittu 21.9.2020.

Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Suomen Taiteilijaseura pyrkii takaamaan artists.fi-verkkosivuston ja siihen liittyvien erillissivustojen saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Verkkopalvelu artists.fi uudistuu syksyllä 2020 ja teknisessä toteutuksessa otetaan huomioon saavutettavuus siten, että sivuston perustoiminnallisuus, valikot ja verkkosisällöt täyttävät WCAG-ohjeiston mukaiset A & AA-vaatimukset.

Saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota koko kehitystyön ajan ja parannuksia tehdään sitä mukaan, kun saavutettavuuteen liittyviä puutteita havaitaan. Myös tekstisisältöjä muokataan ymmärrettävään muotoon, ja visuaalisen sisällön suunnittelussa ja käytössä huomioidaan saavutettavuus.

Sitoudumme noudattamaan WCAG-kriteeristöä vähintään AA-standardien mukaisesti tuottaessamme sisältöä tulevaisuudessa niin teksti-, video-, kuva- kuin äänisisältöjen tapauksessa.

 

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Sivustolla olevat liitetiedostot eivät ole säännöllisesti vaatimusten mukaisia: osa palveluun tuoduista tiedostoista ja materiaaleista ei vastaa vaatimuksia.

Käytetyt video- ja äänitiedostot eivät ole vielä täysin saavutettavia. Tarkoituksena on myös tehdä sivuston kuvasisällöt saavutettaviksi.

Kaikki Suomen Taiteilijaseuran hallinnoimat erillissivustot eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia.   Sivustot taiteilijalehti.fi ja nayttelypalkkio.fi. on julkaistu useita vuosia sitten, eivätkä vastaa kaikilta osin saavutettavuuskriteerien vaatimuksia. Auditointia kaikkien erillissivustojemme saavutettavuudesta ja niiden teknisiä parannuksia ei ole kustannussyistä mahdollista toteuttaa ennen vuotta 2021.

Suunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi

Artists.fi-verkkopalvelun tekniseen saavutettavuuteen sekä sisältöjen ymmärrettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota verkkosivustouudistuksen yhteydessä syksyllä 2020.

Puutteellisten mediatyyppien osalta siirrytään saavutettavuusvaatimusten tasolle verkkopalvelun uudistuessa 31.12.2020 mennessä.

Liitteitä ja tiedostoja korjataan käytössä olevien resurssien puitteissa saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, mutta ei-saavutettavia tiedostoja saattaa vielä löytyä.

Tarvittaessa liitteet ja muu tiedostomateriaali on mahdollista pyytää erikseen saavutettavana versiona. Ohjeet saavutettavien tiedostojen pyytämiseen löytyvät selosteen lopusta.

Jatkamme työtä verkkopalvelujemme ja sisältöjemme saavutettavuuden parantamiseksi. Pyrimme korjaamaan sivujen saavutettavuusongelmat tai siirtymään niiden osalta uusiin ratkaisuihin mahdollisimman pian. Saavutettavuuskriteereistä ja niiden edistämisen keinoista jaetaan tietoa organisaation sisällä. Jatkamme erityisesti sisällöntuotannosta ja viestinnästä vastaavan henkilökunnan kouluttamista saavutettavuuden huomioimiseksi.

Tätä ohjeistusta päivitetään artists.fi-verkkopalvelun uudistuttua, viimeistään 31.1.2021. Verkkosivustouudistuksessa otetaan huomioon WCAG-kriteeristö vähintään AA-standardien mukaisesti.

Huomasitko puutteet saavutettavuudessa? Anna palautetta:

Palautetta artists.fi-verkkopalvelun saavutettavuudesta ja tiedustelut saavutettavista tiedostoista voi lähettää osoitteeseen .

Saavutettavuudeltaan puutteelliset liitetiedostot ja muut sisällöt voi pyytää saavutettavana ottamalla yhteyttä palautesähköpostiimme .

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä menettely vastaa direktiivin artiklan 7(1)(b) mukaista täytäntöönpanomenettelyä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Tämä artists.fi-verkkosivusto on julkaistu ja otettu käyttöön 1.5.2014.