Isokansi

Kustannus Oy Taide / Taide-lehti

Kustannus Oy Taide on perinteikäs taidelehtien ja –kirjojen julkaisija. Sen tunnetuin julkaisu Taide-lehti on Suomen merkittävin kuvataidetta käsittelevä julkaisu, joka nykyään ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Suomen Taiteilijaseuralla on pitkä perinne taidelehtien ja –kirjojen julkaisemisesta. Taide-lehden perustamista ehdotettiin seuran hallituksessa jo 1955, ja lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1959. Kustannus Oy Taide eriytettiin omaksi kustannusyhtiökseen vuonna 1987, mistä lähtien se on toiminut itsenäisesti.
Taide-lehti on läpi historiansa ollut Suomen merkittävin kuvataidetta käsittelevä julkaisu. Nykyään se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään artikkelein, kolumnein, haastatteluin ja kritiikein sekä kotimaista että kansainvälistä kuvataidemaailmaa. Lehti esittelee niin taiteen teoreettisia kysymyksiä kuin käytännön kuvataideilmiöitäkin.
Kustannus Oy Taide julkaisee Taide-lehden lisäksi taideteoreettisia ja taidefilosofisia teoksia, taidealan oppi- sekä käsikirjoja, klassikoita, taiteilijakirjoja sekä muuta kuvataidealaan liittyvää kirjallisuutta.

Perinteisin teos on ollut kuvataiteilijamatrikkeli, jota on toimitettu vuodesta 1926 lähtien. Viimeisin matrikkeli ilmestyi tammikuussa 2005. Verkkomatrikkeli on osoitteessa www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi.