Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet

Suomen Taiteilijaseura julkaisee eduskuntavaalien alla omat tavoitteensa tulevan hallituksen ohjelmaan. Vuosille 2019–2023 seuralla on kahdeksan tavoitetta:

  1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
  2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
  3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
  4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
  5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
  6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
  7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
  8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen

STS:n hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023