Suomen Taiteilijaseuran hallitus vuonna 2019


Puheenjohtaja

Taiteilija Teemu Mäki
teemu.maki(at)artists.fi

Jäsenet

Valokuvataiteilija Joonas Ahlava
Valokuvataiteilijoiden liitto ry

Taidemaalari Marja-Liisa Jokitalo, varapuheenjohtaja
Taidemaalariliitto

p. 040 725 7839

Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
mail(at)minnakangasmaa.fi
p. 050 408 9640

Taidegraafikko Seela Petra Lehtonen
Suomen Taidegraafikot ry
seelapetra(at)seelapetra.com
p.050 438 8864

Kuvanveistäjä Sampo Malin
Suomen Kuvanveistäjäliitto
sampo.malin(at)gmail.com

Kuvataiteilija Ilkka Pitkänen
MUU ry
ilkka(at)ile1.com
p. 040 522 2770

 

Suomen Taiteilijaseuran hallitus vuonna 2019: Minna Kangasmaa (vas.), Ilkka Pitkänen, Anssi Pulkkinen (1.4. alkaen tilalla Sampo Malin), Seela Petra, Joonas Ahlava, Teemu Mäki (pj) ja Marja-Liisa Jokitalo.


VARAJÄSENET

Sara Ahde (VTL)
Mikko Paakkola (TML)
Margarita Rosselló Ramón (SKjL)
Janika Salonen (STG)
Denise Ziegler 
(SKL)
Anu Miettinen
(MUU)


Edustajisto

Seuran kokous eli edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous pidetään ennen kesäkuun 15. päivää ja syyskokous ennen joulukuun 15. päivää.

Edustajiston jäsenet valitaan vuosittain. Kukin jäsenliitto nimeää ensimmäistä 40 jäsentä kohden kaksi edustajaa ja jokaista seuraavaa alkavaa 40 jäsentä kohden yhden edustajan. Poikkeuksena on Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto, joka valitsee neljä edustajaa.

Edustajiston kokouksissa käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Edustajisto myös päättää jäsenmaksuista ja luottamushenkilöiden palkkioperusteista sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

Edustajiston sääntömääräisten kokousten yhteydessä järjestetään edustajiston jäsenille tarkoitettuja seminaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia taide- ja taiteilijapoliittisia asioita.

Tutustu seuran sääntöihin tästä