Edunvalvonta

Suomen Taiteilijaseura on valvonut ammattitaiteilijoiden etuja jo 155 vuoden ajan. Pyrimme siihen, että kuvataiteilijoilla on suotuisat olosuhteet taiteen tekemiseen ja elämiseen Suomessa.

Suomen Taiteilijaseura on luotettu kumppani kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa. Seura ajaa taiteilijoiden asiaa myös muilla politiikan aloilla, kuten verotuskysymyksissä, sosiaali- ja terveyspolitiikassa ja työ- sekä elinkeinopolitiikassa.

Suomen Taiteilijaseura on aloitteellinen toimija. Esimerkiksi taiteilijaeläkejärjestelmä on lähtenyt Suomen Taiteilijaseuran aloitteesta. Seura esitti vuonna 1923 ensimmäisen kerran ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä. Tuolloin kuudesta anotusta eläkkeestä myönnettiin yksi. Sen sai kuvataiteilija Maria Wiik. Nykyinen taiteilijaeläkejärjestelmä vahvistettiin vuonna 1974. Vuonna 2019 taiteilijaeläkkeitä myönnettiin 51.

Viime vuosina seura on ajanut Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Kuvataiteilijoiden tekemälle ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa täytyy tulla loppu. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava MU-sopimus on parantanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja selkeyttänyt heidän asemaansa sopimusosapuolena museonäyttelyiden yhteydessä.

Seura on myös toiminut erityisesti kuvataiteilijoiden yrittäjäeläketurvan siirtämiseksi kokonaisuudessaan MyEL- järjestelmään, jossa apurahatyöskentely on jo vakuutettu. YEL-eläkkeestä luopuminen ja MyEL-eläkkeeseen siirtyminen selkeyttäisi tilannetta taiteilijoiden osalta ja vähentäisi työskentelyn päällekkäistä vakuuttamista.

Kuvataiteilijat eivät pääsääntöisesti tee työtään työsuhteessa, eivätkä he yleensä ole myöskään lain tarkoittamia voittoa tavoittelevia yrittäjiä, vaikka viranomainen heidät sellaiseksi saattaakin tulkita. Monilla hallinnonaloilla kuvataiteilijan asema on epäselvä.

Kun lisäksi viranomaisohjeet ja tulkinnat vaihtelevat ja muuttuvat, vaatii taiteilijoiden aseman ja työskentelyedellytysten turvaaminen jatkuvaa tilanteen tarkkailua ja yksilöllistä neuvontaa. Monilta osin taiteilija joutuu kuitenkin vielä selittämään ja perustelemaan toimintaansa, jotta tulisi oikeudenmukaisesti kohdelluksi viranomaisissa.

Kuvataiteilijan oikeudelliseen asemaan liittyvistä aiheista on Kuinka elää kuvataiteella -sivustolle koottu tietopaketti, joka on kaikkien kuvataiteilijoiden käytettävissä. Tietoa löytyy esimerkiksi verotuksesta ja sosiaaliturvasta.

Suomen Taiteilijaseura tiedottaa ajankohtaisista edunvalvonnan kysymyksistä ja kuvataiteilijan työhön liittyvistä asioista uutiskirjeessä. Uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa kuussa. Uutiskirjeen voi tilata täältä.