Taidekilpailujen järjestäminen

Taide tuo kulttuurisia arvoja arkeen ja juhlaan, yksityiseen ja julkiseen tilaan. Merkittävä taidehankinta tuo mukanaan runsaasti positiivista imagoa ja julkisuutta, ja vaikuttaa pysyvyydessään sukupolvien ajan.

Taideteos antaa tilalle, rakennukselle ja kaupunkiympäristölle yksilöllisen ilmeen, joka kohottaa kohteen arvoa. Taide voi olla yksityistä tai julkista, mutta aina se on osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan.

Taidetta voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin integroituna taiteena. Taide voi auttaa luomaan esimerkiksi uudelle asuinalueelle omaa imagoa.

Suomen Taiteilijaseura edistää prosenttiperiaatteen toteutumista julkisessa rakentamisessa. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti rakennushankkeen kokonaiskustannuksista käytetään taiteeseen. Taiteeseen varatulla prosentilla saadaan hankkeen laajuudesta riippuen joko yksi tai muutama merkittävä taideteos tai useampia pienempiä.

Julkisen rakennuksen rakennus- ja peruskorjauskustannuksista taiteen hankintakustannukset ovat yleensä vain häviävän pieni osa. Niitä ei ole vaikea sisällyttää hankkeen budjettiin jo aivan suunnittelun alkuvaiheissa.

Hyvin suunnitellussa hankkeessa taiteesta tulee luonnollinen osa rakennushanketta. Taideteoksen toteuttaminen voidaan ajoittaa rakennusvaiheeseen, jolloin rakennuksen valmistuessa myös taideteos on valmiina paikallaan.

Taideteoksella voi juhlistaa merkkipäivää, osoittaa kunnioitusta merkkihenkilöä kohtaan tai muistaa merkittäviä tapahtumia. Tasokas taideteos voi olla juuri oikea tapa juhlia kaupungin 100-vuotisjuhlia tai yrityksen 75-vuotista taivalta.

Historian merkkihenkilöt niin kulttuurin, urheilun kuin hallinnon ja talouselämän alueilta ansaitsevat muistomerkkinsä siinä missä näiden alojen käänteentekevät tapahtumatkin. Taideteoksen luonnetta harkittaessa ei pidä unohtaa myöskään mitalia, jolla on monia etuja.

Taidetta voi hankkia tilaamalla suorahankintana valitulta taiteilijalta. Toinen, vaihtoehtoinen taiteen hankintamuoto on taidekilpailun järjestäminen joko yleisenä, kaikille kuvataiteilijoille avoimena kilpailuna tai valituille taiteilijoille kohdistettuna kutsukilpailuna.

Suomen Taiteilijaseura tarjoaa kilpailun järjestämisestä kiinnostuneen tilaajan käyttöön pitkän ajan kuluessa muotoutuneet kilpailusäännöt ja sitä täydentävän, asiantuntevan kilpailupalvelun.

Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies auttaa taiteen hankkimisesta kiinnostunutta löytämään sopivan kilpailumuodon niin suuriin kuin pieniinkin hankkeisiin.

Ota yhteyttä:
Lakimies, kilpailuasiamies
Aura Lehtonen

aura.lehtonen@artists.fi
puh. 050 434 4280