Taiteilijan työ ja toimeentulo

 

Keskeisin lähde kuvataiteilijoiden sekä heidän toimeentulonsa tutkimiseen ovat kymmenen vuoden välein julkaistut, laajaan tutkimusaineistoon pohjautuvat Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Taiteilijan asema -selvitykset.

Laura Lehenkari. Taiteilijoiden eriarvoisuus – Tutkimus menestyksen kasautumisesta suomalaisten kuvataiteilijoiden keskuudessa 2000-luvulla. Turun yliopisto, 2018.

Kaija Rensujeff. Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostusTaiteen edistämiskeskus, 2014.

Maria Hirvi-Ijäs, Sakarias Sokka, Eero Koski, Kaisa Rensujeff, Pauli Rautiainen, Taija Roiha. Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät. Cupore, 2018.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka, Eero Koski. Taiteen ja kulttuurin barometri 2016. Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa. Cupore, 2017.

Minttu Merivirta (toim.) Taiteilijan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo. TaideART -hankkeen satoa. Lapin Ammattikorkeakoulu, 2017.

Taija Roiha. Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011–2016 saapuneet taiteilijat. Cupore, 2016.

Löfgren, Maria, Hellstén, Harri. Selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2016

Taija Roiha, Pauli Rautiainen ja Kaija Rensujeff. Taiteilijan asema ja sukupuoli. Cupore 2015.

Outi Sivonen, Pasi Saukkonen. Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa. Cupore, 2014.

Pia Houni, Heli Ansio (toim.). Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos, 2013.

Outi Raatikainen. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012. Music Finland/ Vaahto 2013.

Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti. Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6.

Koko kulttuuritoimialan työllisyyttä tilastoi Tilastokeskus.