Taide suomalaisessa yhteiskunnassa ja ympäristössä

Jari Muikku (toim.) Uuden etsijä, rajojen rikkoja – selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Frame Contemporary Art Finland, 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.

Rakennetun omaisuuden tila 2017. ROTI, 2017

Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi; luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän loppuraporttiOpetus- ja kulttuuriministeriö 2017.

Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi; Ohjausryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.

Suomen Taiteilijaseura julkaisi vuonna 2016 kyselytutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta julkiseen taiteeseen. Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja -tutkimus.

Anna Rikkinen, Tatu Malmström. Taiteen markkinatutkimus. Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 2014. Ornamo, 2015.

Miisa Pulkkinen (toim.), Hanna Hannus (toim.) Prosenttiperiaatteen käsikirja. Prosentti taiteelle -hanke, 2015.

Suomen Kulttuurirahasto toteutti vuonna 2013 laajan kyselytutkimuksen suomalaisten suhteesta taiteeseen ja kulttuuriin. Suomalaiset ja kulttuuri -tutkimus.

Kulttuuritilasto 2011. Tilastokeskus, 2012.