Taide rakentamisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa

 

Saavutettavaa taidetta: Selvitys taidelainaamoiden nykytilanteesta Suomessa. Suomen Taiteilijaseura, 2018

Jari Muikku (toim.) Uuden etsijä, rajojen rikkoja – selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Frame Contemporary Art Finland, 2018

Rakennetun omaisuuden tila 2017. ROTI, 2017

Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi; Ohjausryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.

Suomen Taiteilijaseura julkaisi vuonna 2016 kyselytutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta julkiseen taiteeseen. Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja -tutkimus.

Anna Rikkinen, Tatu Malmström. Taiteen markkinatutkimus. Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 2014. Ornamo, 2015.

Miisa Pulkkinen (toim.), Hanna Hannus (toim.) Prosenttiperiaatteen käsikirja. Prosentti taiteelle -hanke, 2015.

Suomen Kulttuurirahasto toteutti vuonna 2013 laajan kyselytutkimuksen suomalaisten suhteesta taiteeseen ja kulttuuriin. Suomalaiset ja kulttuuri -tutkimus.