Taide- ja kulttuuripolitiikka

 

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat: Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.

Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi; luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän loppuraporttiOpetus- ja kulttuuriministeriö 2017.

Kulttuuritilasto 2011. Tilastokeskus, 2012.