Tutkimukset ja raportit

Kuvataidetta ja kuvataiteilijoita tutkitaan, tilastoidaan ja raportoidaan eri näkökulmista. Järjestelmällistä tilastointia ja tutkimusta kuvataiteen kentästä tarvitaan kuitenkin jatkuvasti lisää. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa siitä, mistä kannattaa lähteä etsimään tietoa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden asemasta.

Kuvataiteesta ja -taiteilijoista tutkimustietoa tuottavat esimerkiksi seuraavat toimijat

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisut

Kuvataiteen, taidehistorian ja taidekasvatuksen alan opinnäytteitä ja tutkimuskirjallisuutta voi etsiä yliopistojen kirjastojen hakupalveluista. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä löytyy Theseus-tietokantapalvelusta.