Toimialan koko

Tunnuslukuja

Suomessa toimii noin 3 000 ammattikuvataiteilijaa. Kuvataiteilijoista naisia on 68 %. 96 %:lla on taidealan ammatillinen koulutus.

Tulotaso:

  • Kuvataiteilijat 20 220 €
  • Kuvataiteen monialaiset 20 618 €
  • Kaikki taiteilijat 30 000 €
  • Kaikki palkansaajat 34 792 €

Veronalaiset tulot ja apurahat (€), mediaani

Ammattitaiteilijoiden määrä taiteenlajeittain

  • Säveltaide 4 500
  • Taideteollisuus 3 400
  • Näyttämötaide 3 100
  • Kuvataide 3 000
  • Kirjallisuus 1 660
  • Tanssitaide 1 000

Luvut perustuvat kunkin taiteenalan taiteilijajärjestöjen jäsenmääriin.

Lähde: Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus. Taiteen edistämiskeskus 2014.

 

Taidenäyttelyiden määrä

Museoliiton Museotilasto-palvelusta voi selata tietoa museoiden toiminnasta, esimerkiksi kävijämääristä. Taidenäyttelyiden lukumäärää museoissa on tilastoitu vuoteen 2013 saakka.

Frame Contemporary Art Finland tilastoi museo- ja gallerianäyttelyiden sekä kuvataidetapahtumien kävijämääriä. Vuonna 2017 Suomessa tehtiin 2,3 miljoonaa museokäyntiä, 1,3 miljoonaa vierailua taidegallerioihin ja kuvataidetapahtumiin tutustui 0,9 miljoonaa kävijää. Tutustu lukuihin tarkemmin.