Kuvataiteen osto-opas

Hyvä taide herättää aina tunteita. Taideteoksen ostamista voi verrata elämänkumppanin valintaan. Tärkeän päätöksen tekemisessä auttaa Suomen Taiteilijaseuran ja Helsingin Taidehallin laatima osto-opas. Valitse teos, joka tekee juuri sinut onnelliseksi, kiehtoo sinua päivästä toiseen tai muistuttaa siitä, mikä elämässä on tärkeää. Taiteen ostaminen on helppoa; riittää, että pidät teoksesta ja hinta tuntuu kukkarollesi sopivalta. Toisinaan näyttelyistä voi ostaa teoksia myös osamaksusopimuksella.

Rakastu taiteeseen. Ja muista: jo yksikin taideteos on kokoelman alku!

Näin ostat

Kun olet kohdannut elämäsi taideteoksen, tee näin:

Varmistu, että teos on myynnissä.

Ei tarraa: teos on vapaa. Punainen tarra: teos on myyty. Vihreä/sininen tarra: teos on varattu. Grafiikan teoksia, valokuvia ja videoita on useimmiten myynnissä useampia kappaleita eli edition osia. Mikäli teostiedoissa on esimerkiksi merkintä e1/6 ja teoksen vieressä on yksi punainen tarra, saat sinä seuraavana ostajana editiosta seuraavan numeron eli 2/6. Yksi punainen tarra ei siis vielä tarkoita, ettetkö sinäkin voisi hankkia omaa kappalettasi teoksesta.

Lähesty näyttelyn salihenkilökuntaa tai asiakaspalvelua, ja kerro ostohaluistasi. Henkilökunta auttaa sinua täyttämään ostosopimuksen.

Mikäli haluat hetken miettiä ostopäätöstäsi, voit varata teoksen. Varaus on voimassa sopimuksen mukaan. Voit sopia ostosta tai varauksesta myös käynnin jälkeen ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Ostetun teoksen voi noutaa näyttelyn päätyttyä.

Taidegallerian tai –museon henkilökunta auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä.

Erilaisia taideteoksia

Maalaus

Maalauksia on monenlaisia, kuten on myös värejä ja maalausalustojakin: akvarellilla, akryylillä, guassilla, temperalla, tussilla, öljyvärillä toteutettu teos paperille, kankaalle, levylle. Tekniikat vaihtelevat, ja voivat olla hyvinkin kokeellisia. Kuva-aiheeltaan maalaus voi olla esimerkiksi asetelma, maisema, henkilökuva tai värejä, tilaa ja muotoja tutkiva abstrakti teos. Piirustus on lyijykynällä, hiilellä, liidulla tai tussilla yleensä paperille toteutettu luonnosmainen tutkielma tai tarkasti sommiteltu, yksityiskohtiin pureutuva teos.

Veistos, esinekooste, installaatio

Veistos on kolmiulotteinen taideteos. Materiaalivaihtoehtoja on loputtomasti: puu, kivi, savi, kipsi, pronssi, kulta. Veistos voi olla myös taiteilijan taideteoksena esittämä tehdasvalmisteinen esine eli ns. ready made tai erilaisia tekniikoita ja materiaaleja yhdistävä esinekooste. Installaatio on tilateos, joka ottaa tilan haltuunsa, asettaa katsojan osaksi teosta ja vaikuttaa mm. tilan, äänen, kuvan ja valon yhdistelmällä. Installaatio toteutetaan uuteen tilaan taiteilijan antamien kirjallisten ohjeiden avulla.

Grafiikka

Grafiikanlehtiä vedostetaan painolaatoilla kohopaino-, syväpaino- tai laakapainomenetelmällä. Taiteilija päättää vedosmäärän eli edition, joka ilmoitetaan teoksessa numeroin: 3/25 kertoo vedoksen järjestysnumeron suhteessa kokonaisvedosmäärään. Monotypia on taidegrafiikan menetelmin tehty uniikkiteos, jota vedostetaan vain yksi kappale.

Grafiikan vakiintuneita tekniikoita ovat mm. linopiirros, metallipiirros, puupiirros, akvatinta, kuivaneulapiirros, kuparikaiverrus, mezzotinto, viiva¬syövytys, litografia eli kivipiirros ja serigrafia eli silkkipaino. Carborundum ja collagrafia ovat grafiikan menetelmiä, joissa kaivertamisen sijaan painolaatan pintaan lisätään materiaalia. Carborundumtekniikassa kuva maalataan laatalle carborundum-jauheella ja collagrafiatekniikassa laattaan liimataan kollaasin tapaan eri materiaaleja. Grafiikassa kokeillaan ja kehitetään jatkuvasti uusia tekniikoita.

Video

Videoteos on filmille, kaitafilmille, videonauhalle tai digitaaliseksi tiedostoksi kameralla kuvattu teos. Teoksen kesto saattaa vaihdella sekunneista tunteihin ja se esitetään näyttelytilassa monitorista tai yksi- tai monikanavaisena projisointina. Usein teos esitetään loputtomasti toistuvana luuppina. Videoinstallaatio on videoteoksen kolmiulotteinen esitysmuoto, joka on monitoreista, projisointipinnoista, kuvasta, äänestä ja muista elementeistä rakentuva ja tilaan asettuva kokonaisuus. Videoteos voi olla käsikirjoitettu elokuva, dokumentti, animaatio tai vaikkapa median ominaisuuksia tutkiva kohinasta, pikseleistä ja sähköimpulsseista koostuva abstrakti teos. Joskus taiteilijat käyttävät löydettyä kuvamateriaalia eli found footagea.

Ostaessasi videoteoksen saat taiteilijan signeeraaman ja nu-meroiman videoteoksen esimerkiksi DVD –formaatissa, alkuperäisnauhan uusien esityskopioiden tekemiseksi sekä oikeuden esittää teosta julkisesti. Taiteilija toimittaa sinulle myös teoksen tekniset tiedot, sisältökuvauksen sekä kirjalliset ohjeet teoksen installoimiseksi.

Valokuva

Valokuva on useimmiten negatiivista valokuvapaperille valotettu mustavalkoinen hopeagelatiinivedos tai laserin avulla digitaalisesta tiedostosta kromogeeniselle väripaperille valotettu lambdavedos. Valokuva on esillä kehystettynä tai kehystämättömänä, usein esimerkiksi akryyli- tai alumiinilevylle pohjustettuna vedoksena. Valokuvan vaikeaselkoinen sanasto liittyy nimenomaan uusiin vedostus- ja pohjustustekniikoihin sekä niiden kaupallisiin nimikkeisiin. Valokuvan editio kertoo vedosten määrän.

Performanssi

Performanssi on ainutkertainen ja kokonaisvaltainen esitystapahtuma, joka voi noudattaa käsikirjoitusta tai perustua improvisaatioon. Se saattaa yhdistää ääntä ja hiljaisuutta liikkeeseen ja pysähtyneisyyteen, runoutta tanssiin tai kuvia musiikkiin. Usein kyse on hitaasti etenevästä prosessista, jossa taiteilija suorittaa jotain yksityiskohtaista tarkkuutta ja havainnointia vaativaa tehtävää. Keskittynyt yleisö on osa teosta. Joskus performanssi on katsojien osallistumista edellyttävä interaktiivinen teos. Tärkeintä on taiteilijan voimakas läsnäolo ja kokemuksen välittömyys.

Ostaessasi performanssin saat esityksen, jonka hinta kattaa esiintymispalkkiot, materiaalikulut, matkakorvaukset, mahdollisesti tilattavan dokumentaation ja sen kustannukset.

Ääniteos

Aäniteos on erilaisista äänistä rakentuva soiva taideteos. Se tutkii äänen väriä ja esteettisiä ominaisuuksia. Teoksen ääni-maailma syntyy äänien mekaanisen, sähkömekaanisen tai digitaalisen käsittelyn kautta. Ääniteos ei ole musiikkia vaikka se esitetäänkin usein kaiuttimista soittamalla.
Ostaessasi ääniteoksen saat taiteilijan signeeraaman ja numeroiman alkuperäisteoksen esimerkiksi CD -formaatissa sekä oikeuden esit-tää teosta julkisesti. Taiteilija toimittaa sinulle myös teoksen tekniset tiedot, sisältökuvauksen sekä kirjalliset ohjeet teoksen installoimiseksi.

Taideteosten hoito-ohjeita

Teos sijoitetaan kodissa mielellään sellaiseen paikkaan, jossa se ei altistu kosteuden, lämpötilan ja valaistusolosuhteiden suurille vaihteluille. Paperiteosten kohdalla on erityisen tärkeää huomioida, ettei teosta ripusteta suoraan auringonvaloon. Teos on hyvä kehystää, jollei taiteilija ole tarkoittanut teosta esitettäväksi ilman kehystä. Kehyksen voi myös vaihtaa omien mieltymysten mukaiseksi. Kokeellisimpien tekniikoiden kohdalla taiteilijalta on hyvä pyytää ohjeet teoksen ylläpitämiseksi. Ongelmatilanteissa on syytä ottaa yhteyttä konservaattoriin.

Sanastoa

A.p. (artist’s proof) taiteilijan itselleen vedostama grafiikanlehti tai valokuva ilmoitetun editiomäärän lisäksi.

Carborundum grafiikan menetelmä, jossa laatan kaivertamisen sijaan painolaatalle levitetään carborundumhiekan ja liima-aineen seos.

Collagrafia grafiikan menetelmä, jossa painolaattaan liimataan eri materiaaleja kollaasin tapaan. Lopputulos on usein reliefimäinen.

C-print eli color print värivedos, joka on valotettu negatiivista valokuvapaperille.

Diasec saksalaisen yrityksen rekisteröimä tuotemerkki menetelmälle, jossa vedos on kiinnitetty kahden akryylilevyn väliin.

Digitaalinen värivedos/ digital c-print digitaalisesta tiedostosta valokuvapaperille valotettu vedos.

Dibond alumiini/polyeteenilevy, jota käytetään pohjustuksessa.

Editio teoksen myytävien tallenteiden tai vedosten määrä, esim. 1/5 editio = ensimmäinen myytävä tallenne viiden kokonaismäärästä.

Etsaus eli viivasyövytys on yksi käytetyimmistä metalligrafiikan menetelmistä. Teos tehdään kuparilaatalle teräspiirtimellä. Ennen piirtämistä laatta on käsitelty happoa kestävällä aineella. Piirtimen jälki paljastaa alla olevan kuparin. Kun laatta upotetaan happoon, kuparikohtiin syöpyy ura. Valmis laatta väritetään ja vedostetaan.

Fotosec pigmenttivedoksen ja akryylilasin yhdistävä pohjustusmenetelmä. Kuvavedos tehdään EPSON vedostimella opaali-, kiiltävä- tai metallipaperille ja suljetaan ilma- ja vesitiiviisti akryylilasin alle.

Hopeagelatiinivedos perinteinen mustavalkovedos, joka on valotettu negatiivista valokuvapaperille.
Monikanavainen teos kaksi tai useampi videokuva pyörii rinnakkain. Monikanavainen teos eroaa yksikanavaisesta teoksesta, joka koostuu vain yhdestä videokuvasta.

Kromogeeninen värivedos värivalokuva, joka on valotettu negatiivista valokuvapaperille.

Lambda digitaalinen värivedos, joka on valotettu digitaalisesta tiedostosta laserin avulla kromogeeniselle väripaperille.

Luuppi videoteoksen loputtomasti toistuva esitysmuoto.

Masternauha videoteoksen alkuperäinen ja korkealaatuinen tallenne.

Monotypia on taidegrafiikan menetelmin tehty uniikkivedos.

Pigmenttituloste tai mustevedos säilyvyydeltään erinomainen mustesuihkutuloste, joka on toteutettu arkistokelpoisin materiaalein.

Screening näytös, jossa esitetään useista teoksista koostuva videokooste.

Silisec Lambda-lasertulostimella valokuvapaperille valotettu ja kerrostetuille akryyli- ja alumiinilevyille pohjustettu värivedos.

Stop motion animation animaatiotekniikka, jonka avulla staattiset esineet saadaan liikkumaan videoteoksessa. Tekniikka toimii siten, että esinettä liikutetaan vähän kerrallaan ja jokainen muutos kuvataan ruutu kerrallaan. Normaalinopeudella näytettynä kuvasarja luo illuusion liikkeestä.

Syanotypia eli sinikopio vanha valokuvan vedostustekniikka, jossa kuva valotetaan rautasuolojen avulla herkistetylle, huokoiselle materiaalille.

Synopsis lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä.

Kirjallisuutta:
Art Fair Suomi: Osto-opas, 2009. Helsinki: Muu ry & Valoku-vataiteilijoiden Liitto ry.
Konttinen, Riitta & Laajoki, Liisa, 2000. Taiteen sanakirja. Helsinki: Otava.