MITÄ KUVATAIDE ON?

Kuvataide on taidemuoto, joka kuvaa maailmaa visuaalisesti. Kuvataiteilija on kuvataidetta ammatikseen tekevä henkilö.

Kuvataiteen perinteiseen määritelmään kuuluvat taidemaalaus, taidegrafiikka, piirustustaide ja kuvanveisto. Nykyisin kuvataiteella tarkoitetaan myös valokuva-, media- ja video-, ympäristö-, käsite- ja valotaidetta. Lisäksi on ilmaisutapoja, kuten äänitaide ja performanssi, jotka sijoittuvat perinteisten taidemuotojen välimaastoon.

Nykytaiteesta on joskus hankalaa määritellä, mihin kuvataiteen kategoriaan se kuuluu. Usein määrittely onkin tarpeetonta, sillä taide kehittyy usein määritelmiä nopeammin ja saa jatkuvasti uusia muotoja.

On monia tapoja luokitella kuvataidetta erilaisiin alalajeihin. Suomessa Taiteen edistämiskeskuksessa visuaalisten taiteiden toimikunta jakaa kuvataiteen, valokuvataiteen, ympäristötaiteen, kuvituksen ja sarjakuvan apurahat sekä palkinnot. Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta puolestaan jakaa elokuva-, media-, valo- ja äänitaiteen apurahat sekä palkinnot.

Visuaalisiin taiteisiin luetaan kuvataiteen lisäksi myös muotoilu, taidekäsityö ja arkkitehtuuri.

Kuvataide on suomalaisille tärkeää. Esimerkiksi Suomen Kulttuurirahaston teettämän Suomalaiset ja kulttuuri -tutkimuksen mukaan 48 % suomalaisista oli viimeisen 2 vuoden aikana käynyt taidenäyttelyssä (Suomalaiset ja kulttuuri, 2013).