Kuvataidekenttä

Kuvataidekenttä koostuu monenlaisista toimijoista, kuten taidenäyttelyitä järjestävistä museoista ja gallerioista, taiteilija- ja taidejärjestöistä sekä kuvataidetta opettavista ja tutkivista oppilaitoksista.

Kuvataidekentän toimijoilla jokaisella oma tärkeä roolinsa, ja ne tekevät keskenään myös yhteistyötä. Näyttelyiden järjestäjät mahdollistavat sen, että yleisö näkee kuvataidetta. Taiteilijajärjestöt valvovat kuvataiteilijoiden asemaa ja tuovat taiteilijat yhteen. Taiteen ystävät voivat omalla panoksellaan edistää suomalaista kuvataide-elämää. Lisäksi tarvitaan luonnollisesti kuvataiteen opetusta, työhuoneita sekä tekijänoikeuksia valvova järjestö.

Vuonna 2015 kulttuuritoimiala työllisti Suomessa lähes 113 600 henkilöä (lähde: Tilastokeskus, Kulttuuri 2015, kulttuurityövoima Suomessa).

Näyttelytoiminta

Museot järjestävät nykytaiteen ja vanhemman taiteen näyttelyitä. Suomessa toimii kymmeniä taidemuseoita. Museoliiton jäsenmuseoita on noin 400. Näistä kuvataiteeseen liittyviä kohteita on noin 70:ssä.

Galleriat ovat kuvataiteen myynti- ja näyttelypaikkoja. Suomessa toimii niin kaupallisia gallerioita kuin taiteilijavetoisia ja kuvataidejärjestöjen ylläpitämiä gallerioita. Luetteloita suomalaisista gallerioista löytyy esimerkiksi Framen toimialahausta ja Helsingin osalta Visit Helsinki -sivustolta.

Taiteilijajärjestöt

Suomen Taiteilijaseura on valtakunnallinen kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa 3 000 ammattikuvataiteilijaa. Seuran tehtävänä on valvoa ja edistää kuvataiteilijoiden asemaa, työllistymistä ja työn tekemisen edellytyksiä sekä vahvistaa kuvataiteen merkitystä.

Kuvataiteen lajeilla on omat valtakunnalliset taiteilijajärjestönsä. Ne hyväksyvät jäsenikseen vain ammattitaiteilijoita.

Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöinä ovat kuusi valtakunnallista kuvataiteilijoiden liittoa.

Ympäri Suomea toimii paikallisia kuvataiteilijoiden yhdistyksiä. Ne yhdistävät alueen taiteilijakunnan ja järjestävät usein omaa, paikallista näyttelytoimintaa. Osa paikallisista yhdistyksistä ottaa jäsenikseen myös harrastelijataiteilijoita.

Luettelon paikallisista taiteilijayhdistyksistä näet Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton verkkosivuilta.

Muut järjestöt

Taiteilijoiden järjestöjä ja yhteenliittymiä muodostuu esimerkiksi tiettyjen aiheiden tai välineiden ympärille. Esimerkkejä tällaisista järjestöistä ovat mediataiteen alan AV-arkkimediakulttuuriyhdistys m-cult ja Biotaiteen seura.

Taiteen ystävät

Taiteen ystäville on olemassa monia järjestöjä, joiden kautta voi tukea kuvataidetta ja kuvataiteilijoita.

Saskiat

Saskiat ovat Suomessa toimivia taideyhdistyksiä, joiden tehtävänä on edistää ja tukea paikallista taidetta ja taiteilijoita. Yhdistysten jäsenkunta on alun perin koostunut kuvataiteilijoiden puolisoista.

Suomen Taideyhdistys

Vuonna 1846 perustetun Suomen Taideyhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen kuvataiteen tukeminen sekä sen tuntemuksen ja harrastuksen edistäminen. Taideyhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain teosarpajaiset.

Taidemuseoiden ystäväyhdistykset

Monilla taidemuseoilla on ystäväyhdistyksiä. Ystäväyhdistysten kautta taiteesta kiinnostuneet henkilöt saavat erilaisia etuja ja kutsuja tapahtumiin. Katso luettelo ystäväyhdistyksistä täältä.

Ateljeet

Tietoa vapaista ateljeista saa Suomen Taiteilijaseuran uutiskirjeestä. Tilaa uutiskirje täältä.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö on suomalaisten kuvataiteilijoiden perustama säätiö, jolla on ateljeita, työtiloja ja ateljeeasuntoja suomalaistaiteilijoille kotimaassa ja ulkomailla. Säätiö hankkii ja vuokraa kuvataiteilijoille kohtuuhintaisia työtiloja ja ateljeehuoneistoja sekä toimii muullakin tavoin kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseksi.

Tekijänoikeudet

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö on Kuvasto ry.