Koulutus ja tutkinnot

Kuvataidetta voi opiskella Suomessa perustaidoista aina tohtoritasolle saakka.

Kuvataiteilijat ovat koulutettu ammattiryhmä: Taiteilijan asema 2010 -selvityksen mukaan kuvataiteilijoista jopa 96 % on suorittanut oman alansa ammatillisen tutkinnon.

Yliopistotasoinen koulutus

Suomessa kuvataidetta voi opiskella kolmessa yliopistossa: Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Näistä Taideyliopiston Kuvataideakatemia keskittyy yksinomaan kuvataiteeseen. Kuvataidetta voi opiskella yliopistossa niin kandidaatti-, maisteri- kuin tohtoritasolla.

Kuvataiteen yliopistotutkinnot:

Kandidaattitaso: Kuvataiteen kandidaatti, KuK (Kuvataideakatemia) ja Taiteen kandidaatti, TaK (Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto)

Maisteritaso: Kuvataiteen maisteri, KuM (Kuvataideakatemia) ja Taiteen maisteri, TaM (Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto)

Tohtoritaso: Kuvataiteen tohtori, KuT (Kuvataideakatemia) ja Taiteen tohtori, TaT (Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto)

Ammattikorkeakoulutasoinen koulutus

Kuvataidetta voi Suomessa opiskella myös ammattikorkeakouluissa: Turun AMK:n Taideakatemiassa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Kankaanpään taidekoulu), Saimaan ammattikorkeakoulussa, Lapin ammattikorkeakoulussa sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa niin alemman kuin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Alemman amk-tutkinnon tutkintonimike on kuvataiteilija (AMK) ja ylemmän kuvataiteilija (ylempi AMK) tai mahdollisesti myös kulttuurialan ylempi AMK.

Kuvataiteen opetusta on aiemmin ollut myös Lahden ammattikorkeakoulussa ja (suomenkielisenä koulutusohjelmana) Tampereen ammattikorkeakoulussa, mutta kyseiset koulutusohjelmat on lopetettu.

Toisen asteen koulutus

Kuvataiteen toisen asteen opetusta annetaan useissa oppilaitoksissa. Katso lisätietoja täältä.

Näissä oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Tutkintonimike on kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kuvataiteen täydennys- ja erikoistumiskoulutusta tarvitaan esimerkiksi työelämän ja taidemaailman tarpeiden muuttuessa.

Täydennys- ja erikoistumiskoulutusta kuvataiteen alalla järjestävät Taideyliopisto sekä monet ammattikorkeakoulut.

Muu kuvataiteen aikuistasoinen opetus

Kuvataiteen opetusta aikuistasolla tarjoavat myös monet taidekoulut ja kansanopistot.

Harrastustoiminta

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. (lähde: Opetushallitus) Taiteen perusopetus on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ulkopuolista taidekasvatusta, jota annetaan esimerkiksi kuvataidekouluissa.

Suomen kuvataidekoulut löytyvät Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton sivuilta. Yleissivistävää koulutusta ja kuvataidekursseja järjestävät myös monet kansanopistot.

Opiskelu ulkomailla

Kotimaisten opiskelumahdollisuuksien lisäksi kuvataidetta on mahdollista opiskella myös ulkomaisissa oppilaitoksissa. Ulkomailla opiskelusta löytyy kattavasti tietoa täältä.