Kansainvälisyys

Suomalaisen kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden kansainvälistymisen tukena toimii useita toimijoita.

Frame Contemporary Art Finlandin tehtävä on edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä, kehittää sen toimintarakenteita ja vahvistaa sen vaikuttavuutta. Frame jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea suomalaisen nykytaiteen kansainväliseen toimintaan. Apurahoilla tuetaan suomalaistaiteilijoiden näyttelyitä ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja taidejulkaisuja, gallerioiden osallistumista taidemessuille ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumismatkoja.

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus. Se on tehnyt vuodesta 1989 saakka työtä kokeellisen audiovisuaalisen taiteen levittäjänä ja vaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta erityisesti kansainvälisesti.

Monet taidegalleriat edistävät edustamiensa taiteilijoiden kansainvälistymistä esimerkiksi osallistumalla kansainvälisille taidemessuille.

HIAP (Helsinki International Artist Programme) on Suomen suurin kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Vuosittain HIAPin Suomenlinnan ja Kaapelitehtaan residensseissä työskentelee 70–90 kansainvälistä taiteen ammattilaista, pääasiassa kuvataiteen alalta. Lisäksi HIAP tarjoaa suomalaisille taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia ulkomailla residenssivaihtojen kautta.

Suomella on yhteensä 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa kulttuuri- ja tiedeinstituuttia. Näistä erityisesti kulttuuri-instituutit ovat kuvataiteen kansainvälisyyden kannalta merkittäviä. Ne lisäävät kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä, järjestävät näyttelyitä ja tapahtumia sekä ylläpitävät residenssejä.

Artinres-sivusto välittää ja kokoaa tietoa suomalaisesta residenssikentästä sekä residenssimahdollisuuksista taiteilijoille ja yhteisöille.

Osa Suomen ulkomailla toimivista suurlähetystöistä edistää suomalaisen taiteen ja kulttuurin näkymistä kohdemaassa. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Washingtonin-suurlähetystö.