Yleistä kuvataiteilijan verotuksesta

Suomen Taiteilijaseura on koonnut keskeisimmät kuvataiteilijan vero-ohjeet pdf-oppaaksi: 

Ammattitaiteilijan verotusohjeita

Oppaassa pääpaino on tuloverolain mukaisessa toiminnassa. Siinä esiteltyjä verotusperiaatteita voidaan kuitenkin hyvin pitkälti soveltaa myös elinkeinoverolain nojalla verotettavien taiteilijoiden verotuksessa.

Taiteilijan toimintaan sovellettavan verolain valinta – tuloverolaki vai elinkeinoverolaki? Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa eri muodoissa, niin työsuhteessa, freelancerina kuin yrittäjänäkin. Taiteilijalla voi myös olla eri toimintamuodoista saatuja tuloja.

Taiteilijalle on yleensä edullisinta, että hänen koko toimintansa verotetaan samassa tulolähteessä eli joko kokonaan palkkatulona tai kokonaan yrittäjätulona. Tämä johtuu siitä, että yhden toimintamuodon kuluja ja tappioita ei voi vähentää verotuksessa kuin kyseisen toimintamuodon tuloista.

Siirtyminen vuosittain toisen lain piiristä toiseen ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista.

Palkkatyö verotetaan tuloverolain nojalla. Kun taiteilija on taiteellisen toiminnan ohella palkkatyössä, on yleensä edullisinta, että koko toiminta, myös teosmyynnit, verotetaan tuloverolain nojalla. Tällöin taiteilija voi vähentää esimerkiksi taideteosten myynnin kustannukset palkkatuloista siltä osin kuin myyntitulot eivät riitä kattamaan taiteellisen toiminnan kustannuksia.

Yrittäjiä verotetaan elinkeinoverolain nojalla. Kun taiteilija saa pääasiallisen toimeentulon taideteosten myynnistä, kuuluu hän yleensä elinkeinoverolain piiriin. Tällöin koko toiminta on järkevintä järjestää yrittäjämuotoiseksi, jolloin taiteellisen toiminnan kulut voi vähentää tarvittaessa muista taiteilijan saamista tuloista.

Kulujen vähentämisessä on paljon yhtäläisyyksiä molempien lakien mukaisessa verotuksessa, mutta myös eroja, joten on tärkeää noudattaa oikeita ohjeita veroilmoitusta annettaessa.

Jos olet hiljattain ottanut y-tunnuksen, saattaa verottaja lähettää sinulle lomakkeen 5, vaikka aiemmin olet ilmoittanut taiteellisen toimintasi tulot ja kulut lomakkeella 15 (vuodesta 2019 lähtien lomake 11). Pelkkä y-tunnuksen olemassaolo ei velvoita sinua siirtymään elinkeinoverolain piiriin, jos toimintasi on edelleen pienimuotoista.

Taiteellisen toiminnan myynnin ylittäessä 10 000 euroa, on hän myynnistään arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverotuksen piiriin kuulumisella tai kuulumattomuudella ei kuitenkaan ole ratkaisevaa arvioitaessa, minkä verolain nojalla taiteilijaa tuloverotuksessa verotetaan.

 

LINKIT
Ammattitaiteilijan verotusohjeita(pdf)
Verohallinnon ”Veroinfoa taiteilijoille, freelancereille ja apurahansaajille” -verkkoseminaari 28.3.2019
Verohallinnon ohje matkakustannuksista ja päivärahoista
Verohallinnon ohje apurahojen verotuksesta
Verohallinnon ohje: palkkaa vai työkorvausta?
Taideteosten arvonlisäverotus (pdf)

Avainsanat: , , , , , ,