Taiteellisen toiminnan organisointi

Taiteellisen toiminnan suunnittelussa ja toimintamuodon valinnassa tärkeintä on tuntea oma toimintansa ja mitä siltä haluaa.

Kuvataiteilijan työtä voi tehdä niin palkkatyössä, freelancerina kuin yrittäjänäkin. Useat tekevät uransa aikana näitä kaikkia, osin samanaikaisestikin. Toiminnan organisointi vaikuttaa verotukseen, sosiaalietuuksiin ja vakuutuksiin, joten toimintamuodon valinnassa kannattaa olla tarkka.

Taideteosten ammattimainen myynti taidemarkkinoilla on elinkeinotoimintaa. Kuvataiteilija itsekin voi olla omassa työssään yrittäjä, ellei hän työskentele työsuhteessa siten, että valmiit teokset tulevat työnantajan omistukseen ja korvaus niistä maksetaan palkkana.

Taiteelliseen työn tekemiseen yrittäjänä liittyy vapauksien ja riippumattoman aseman lisäksi myös velvollisuuksia. Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.

Taideteosten myynnin ja muun taloudellisen vaihdannan yhteydessä oikeudet ja vastuut suhteessa muihin osapuoliin on syytä järjestää huolella oman toimintamuodon mukaan ja suunnitella sopimukset, vakuutukset ja verotus niihin sopiviksi.

Pääasiallisen toimeentulonsa teosmyynnillä saavan taiteilijan kannattaa hankkia itselleen kirjanpitopalvelu tilitoimistosta. Harvalla taiteilijalla on siihen tarvittavaa asiantuntemusta. Myös verosuunnittelun kannalta tilitoimiston käyttö on suositeltavaa.

Taiteilijan toimintamuodon ja yrittäjä-palkansaaja – rajanvedon vaikutuksesta verokohteluun ja sosiaalietuuksiin on tarkempaa tietoa verotusta sekä työttömyys- ja eläketurvaa koskevilla sivuilla.

Avainsanat: , , , , , ,