Toimintamuodon valinta

Taiteilija-yrittäjän toiminnan järjestämisen kannalta keskeinen ratkaisu on toimintamuodon valinta.

Vaihtoehtoisia toimintamuotoja Suomessa ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.

Toiminimi

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli ns. toiminimiyrittäjänä toimiessaan taiteilija toimii omissa nimissään. Toiminimiyrittäjänä voi toimia yksin tai aviopuolisonsa kanssa. Toiminimellä toimessaan taiteilija tekee toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti ja vastaa taloudellisesti itse velvoitteistaan.

Toiminimiyrittäjä saa toiminnasta kertyvän voiton omaan käyttöönsä, mutta toisaalta hän vastaa myös mahdollisesta tappiosta. Palkanmaksu itselle tai puolisolle ei ole mahdollista, eikä myöskään verottomien luontoisetujen saaminen. Yrittäjä käyttää yrityksen voittoa yksityisnostoina verojen jälkeen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan saama elinkeinotoiminnan tulos verotetaan hänen omana tulonaan

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat ns. henkilöyhtiöitä. Avoimessa yhtiössä tulee olla perustamishetkellä vähintään kaksi yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä on yhden tai useamman vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi myös yksi tai useampi äänetön yhtiömies, joka osallistuu yhtiön toimintaan rahallisella panoksellaan.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Kommandiittiyhtiön äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittuun omaisuuspanoksen määrään.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet käyttävät päätösvaltaa joko yksin tai yhdessä.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa ja saada luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia. Käytännössä yhtiömiehet nostavat voiton yleensä yksityisnostoina.

Henkilöyhtiöiden elinkeinotoiminnan tuos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tuloina.

Osuuskunta

Osuuskunta on jäsentensä omistama yhteisyritys. Osuuskunnasta on tullut taiteilijoille yhä yleisempi toimintamuoto. Osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö, eikä osuuskunnan perustaminen edellytä rahallista panosta.

Osuuskunnassa jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Osuuskunnan tuottamasta voitosta maksetaan osuuskuntaan sijoitetulle pääomalle vain rajoitettu korvaus. Työosuuskunnissa voidaan jäsenille maksaa lisäpalkkaa.

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista tai muista velvoitteista.

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, jonka saama tulo verotetaan yhteisön tulona.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön ei ole taiteilijalle yleensä erityisen kannattava toimintamuoto. Osakeyhtiön perustaminen edellyttää 2 500 euron alkupääomaa.

Osakeyhtiön osakas ei ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista. Osakeyhtiötä edustaa hallitus.

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan yhteisön tulona.

Perustaminen

Toiminimi, osuuskunta ja avoin yhtiö voidaan perustaa ilman rahallista panosta. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan rahallinen panos, jonka suuruutta ei ole määritelty. Osakeyhtiön perustaminen edellyttää 2 500 euron rahallista sijoitusta.

Yritys perustetaan toimittamalla perustamishakemus patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Yrityksen yksilöiväksi tunnukseksi annetaan Y-tunnus.

 

LINKIT
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
Osuuskunta (Pellervo-Seuran verkkosivut)

Avainsanat: , , , ,