Tekijänoikeus suojaa taiteellisia teoksia

”Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannostaan”.

YK:n ihmisoikeuksien julistus

Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen.

Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoskynnyksen ylittävän teoksen luoneelle henkilölle. Alkuperäinen tekijänoikeus ei voi kuulua yritykselle. Eri asia on, että alkuperäinen voi luovuttaa tekijänoikeuteen kuuluvia taloudellisia oikeuksia esimerkiksi työnantajalleen.

Tekijänoikeus suojaa teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Tekijänoikeus ei suojaa ideaa tai aihetta, vaan ainoastaan teoksesta ilmenevää itsenäistä ja omaperäistä ilmaisua.

Saadakseen suojaa teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen eli teoksen on ylitettävä teoskynnys. Korkeaa taiteellista laatua ei kuitenkaan edellytetä, minkä vuoksi kuvataiteen teosten osalta teoskynnys on varsin matala. Kuvataiteen teoksia ovat esimerkiksi maalaukset, veistokset piirustukset, taidegrafiikka ja ympäristötaideteokset. Video- tai multimediateokset ovat yleensä audiovisuaalisia teoksia.

Myös teoksen luonnos ja keskeneräinen teos voivat saada suojaa.

Lähioikeudet suojaavat tekijän suoritusta

Valokuvista tekijäoikeudellista suojaa saavat teoskynnyksen ylittävät valokuvat. Varsinaista tekijänoikeudellista suojaa saadakseen valokuvien tulee olla itsenäisiä ja omaperäisiä. Teoskynnyksen alapuolelle jäävät, ns. tavalliset valokuvat nauttivat tekijänoikeutta kevyempää, lähioikeuksien suojaa.

Pääosa kuvataiteen teoksista nauttii varsinaista tekijänoikeudellista suojaa. Tätä kevyemmän, lähioikeuksien suojalla on valokuvien lisäksi merkitystä lähinnä audiovisuaalisella alalla. Näitä ovat erityisesti esittävän taiteilijan sekä ääni- ja kuvatallenteen tuottajan suoja. Lähioikeuksien suoja poikkeaa varsinaisesta tekijänoikeudesta siinä, että lähioikeuksien suojan kohteena ei ole itse teos vaan jokin muu ihmisen tekemä suoritus.

Lähioikeuksien tuottama suoja ei edellytä teoskynnyksen ylitystä. Lähioikeuksien suoja on voimassa 50 vuotta suojan kohteena olevan suorituksen tapahtumisesta, kuten valokuvan ottamisesta.

Sisällöltään lähioikeuksien suoja on varsinaista tekijänoikeutta rajatumpi. Suoja vaihtelee lähioikeuden kohteesta riippuen.

Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä.

Tekijällä on yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä. Se, joka haluaa käyttää teosta, tarvitsee siihen tekijän luvan. Luvasta on tekijänoikeuden haltijalle yleensä maksettava korvaus.

Tekijänoikeus muodostuu taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita, teoskappaleiden levittäminen ja teoksen julkinen esittäminen. Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän persoonaa. Tekijän nimi on mainittava teoksen yhteydessä (isyysoikeus). Teosta ei myöskään saa muuttaa taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla (respektioikeus).

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta.

Suoja-aika on sama koko Euroopan Unionin alueella. Suoja-ajan jälkeen teokset ovat vapaasti käytettävissä. Moraaliset oikeudet sen sijaan eivät vanhene.

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeus tuottaa teoksen tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Tekijä voi kuitenkin harkintansa mukaan luovuttaa tekijänoikeuteen kuuluvat oikeutensa kokonaan tai osittain. Käytännössä tekijänoikeuksien kokonaisluovutus on kuvataiteen alalla harvinaista, osittaisluovutukset puolestaan ovat yleisiä.

Tekijänoikeutta rajoitetaan sopimusten lisäksi myös suoraan lain nojalla.

Tekijänoikeuden luovuttamisesta ja tekijänoikeuden rajoituksista on Kuinka elää kuvataiteella –sivustolla erilliset ohjeensa.

 

 

Avainsanat: