Taiteilijan eläketurva

Taiteilijan eläketurva voi koostua kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä, työeläkkeestä ja taiteilijaeläkkeestä.

Kansaneläke. Vuonna 2018 kansaneläkettä myönnetään 628,85 euroa /kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä. Puolison tulot alentavat kansaneläkettä niin, että avo- tai avioliitossa asuvan kansaneläke on 557,79 /kk. Eläkkeelle siirtyvän, pienituloisen palkansaajan tai yrittäjän kansaneläke leikkaantuu suhteessa työeläkkeeseen asteittain. Jos työeläkettä saavan työeläkkeen määrä ylittää 1.158 euroa/kk (parisuhteessa elävä) tai 1.300 euroa/kk (yksin asuva), ei kansaneläkettä enää myönnetä, vaan eläkkeensaaja saa yksinomaan työeläkettä.

Takuueläke. Vuonna 2011 voimaan tullut takuueläke on vähimmäiseläke. Sen täysi määrä on 775,27 euroa (2018). Täyden takuueläkkeen saavat ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Työeläke. Työeläkettä taiteilijalle kertyy työsuhteessa tehdystä työstä, taiteilijan itsensä mahdollisesti maksamasta yrittäjäeläkkeestä sekä vuoden 2009 alusta lukien myös melkein kaikista työskentelyapurahoista.

Taiteilijat voivat olla työntekijän eläkelain (TyEL), yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) ja apurahojen osalta maatalousyrittäjien työeläkevakuutuksen (MYEL) piirissä.

Ylimääräinen taiteilijaeläke. Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää ylimääräinen taiteilijaeläke. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

 

LINKIT
KELA – eläkeläisen tuet
Eläketurvakeskus
Työeläke.fi

Avainsanat: , ,