Taiteilija-yrittäjän verotus

Jos taitelija saa pääasiallisen toimeentulonsa taideteosten myynnistä, kuuluu hän yleensä elinkeinoverolain piiriin. Siinä tapauksessa taiteellinen toiminta rinnastuu verotuksen kannalta aivan normaaliin yritystoimintaan.

Suomen Taiteilijaseuran kokoamassa kuvataiteilijan vero-oppaassa pääpaino on tuloverolain mukaisessa toiminnassa. Siinä esiteltyjä verotusperiaatteita voidaan kuitenkin hyvin pitkälti soveltaa myös elinkeinoverolain nojalla verotettavien taiteilijoiden verotuksessa.

Yrittäjä ilmoittaa taiteellisen toiminnan tulot ja kulut lomakkeella 5.  Kulujen vähentämisessä on paljon yhtäläisyyksiä tuloverolain mukaiseen verotukseen, mutta myös eroja, joten on tärkeää noudattaa oikeita ohjeita veroilmoitusta annettaessa. Lomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät verottajan verkkosivuilta.

Pääasiallisen toimeentulonsa teosmyynnillä saavan taiteilijan kannattaa hankkia itselleen kirjanpitopalvelu tilitoimistosta. Harvalla taiteilijalla on siihen tarvittavaa asiantuntemusta. Myös verosuunnittelun kannalta tilitoimiston käyttö on suositeltavaa.

 

LINKIT
Ammattitaiteilijan verotusohjeita (pdf)
Ammatinharjoittajan veroilmoitus verottajan sivuilla

Avainsanat: , , ,