Ohjeet työttömäksi jäävälle taiteilijalle

 1. Ilmoittaudu heti
  työnhakijaksi
  TE-toimistoon.
  Lisätietoja
 2. Jos täytät palkansaajan
  tai yrittäjän työssäoloehdon,
  sinulla on oikeus peruspäivärahaan.
  Ennen työssäoloehdon täyttymistä voit
  saada tarveharkintaista työmarkkinatukea.
  Lisätietoja
 3. Tutustu oheisiin ohjeisiin,
  joissa kerrotaan tarkemmin
  taiteilijoiden mahdollisuuksista
  saada työttömyysturvaa.
 4. Pyydä tarpeen mukaan neuvoa
  Suomen Taiteilijaseurasta
  työttömyysturvan
  hakemisessa.

Avainsanat: