Työttömyysturvalaki ja vakiintunut soveltamiskäytäntö

Työttömyysturvalaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa.

Laissa henkilöt, jotka ennen katsottiin itsensätyöllistäjiksi katsotaan nyt sivu- tai päätoimisiksi yrittäjiksi.

Oikeus työttömyysturvaan määritellään aivan kuten ennenkin: Sivutoimisella yrittäjällä on edelleen oikeus työttömyysturvaan, mutta päätoimiselle yrittäjälle sitä ei myönnetä.

TE-toimistoilla on vakiintuneet, yleiset käytännöt taiteilijoiden työttömyysturvan käsittelyssä.

Alla on lueteltu muutama taiteilijoiden kannalta keskeinen kohta:

  • Yleinen käytäntö tunnistaa taiteilijan työn erityisen luonteen.
  • Taiteilijan toimeentulo voi koostua useista tulonlähteistä, joiden suhde voi vaihdella.
  • MYEL-vakuutusvelvollisuus ei yksin tee apurahansaajasta yrittäjää.
  • Työttömyysturvaa saavalla taiteilijalla on oikeus pitää ammattitaitoaan yllä.
  • Tarvikkkeista, välineistä, teosvarastosta tai työhuoneesta ei tarvitse luopua.
  • Taiteilija voi hakea apurahoja ja näyttelyaikoja työttömyysturvaa saadessaan.

Kuinka elää kuvataiteella –sivuston ohjeet perustuvat työttömyysturvalain säännöksiin ja niitä koskeviin työ- ja elinkeinoviranomaisten vakiintuneisiin käytäntöihin.

 

 

Avainsanat: