Kuvataiteen tekijänoikeuskorvauksista

Eri alojen taiteilijoiden tuloista varsin merkittävä osa kertyy erilaisista teoksen käytöstä maksettavista tekijänoikeudellisista korvauksista. Kuvataiteilijan mahdollisuus saada tekijänoikeudellista korvausta teostensa käyttämisestä on merkitykseltään muita taiteenaloja vähäisempi. Audiovisuaalisen alan ja valokuvataiteen teoksia lukuunottamatta kuvataiteen teoksen käyttäjä ei tyypillisesti maksa teoksen käytöstä korvausta, kuten esimerkiksi kirjallisuuden ja musiikin aloilla.

Kuvataiteen alalla tekijänoikeuskorvaukset poikkeavatkin tästä syystä muista taiteen alojen korvauksista. Kuvan käyttöön liittyvien korvausten lisäksi kuvataiteilijoilla on oikeus näyttelykorvaukseen ja jälleenmyyntikorvaukseen.

Kuvan käyttöön liittyvät korvaukset

Pääsääntönä on, että teoksen käyttöön tarvitaan tekijän tai muun oikeudenhaltijan lupa. Tämä koskee kuvataiteen teoksia esimerkiksi silloin, kun taideteoksesta otettu kuva halutaan laittaa esimerkiksi verkkosivuille. Myös taiteilija tarvitsee luvan, jos hän käyttää toisen henkilön teosta oman teoksensa osana.

Lupa tarvitaan aina, lukuunottamatta tilanteita, joissa teoksen käyttö kuuluu laissa erikseen mainittujen tekijänoikeuden rajoitusten piiriin. Kuvien osalta luvan myöntää taiteilija tai edustamiensa taiteilijoiden osalta Kuvasto ry.

Näyttelykorvaukset

Teoksen julkinen näyttäminen on yksi teoksen yleisön saataville saattamisen muoto.  Omistuksessaan olevan teoksen tai teoskappaleen julkisesta näyttämisestä taiteilija on oikeutettu ns. näyttelykorvaukseen.

Korvaus maksetaan taiteilijalle tai edustamiensa taiteilijoiden osalta Kuvasto ry:lle.

Myös audiovisuaalisia teoksia esitetään näyttelyissä. Niiden osalta kysymys ei kuitenkaan ole julkisesta näyttämisestä vaan julkisesta esittämisestä. AV-teosten ja muiden yhdistelmäteosten osalta on Kuinka elää kuvataiteella –sivustolla oma ohjeensa.

Jälleenmyyntikorvaus

Kuvataiteilijoiden mahdollisuus saada korvausta teoksensa arvonnoususta on muita taiteenaloja rajoitetumpaa. Tämän vuoksi kuvataiteilijalla on muiden tekijänoikeuskorvausten ohella oikeus erityiseen, vain kuvataiteen teoksia koskevaan korvaukseen myös teoksen jälleenmyynnin yhteydessä.

Jälleenmyyntikorvausta on maksettava silloin, kun taidemarkkinoiden ammattilainen myy kuvataiteen teoksen. Jälleenmyyntikorvausta ei kerätä teoksen ensimyynnistä eli tekijän omistuksessa vielä olevan teoksen myynnistä.

Jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen: myyjä, välittäjä tai ostaja. Kuluttajien väliset kaupat on suljettu jälleenmyyntikorvauksen ulkopuolelle.

Jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia kuvataiteen teoksia. Näitä ovat taiteilijan itsensä tekemät teokset ja taiteilijan tai hänen luvallaan tehdyt kopiot, edellyttäen kuitenkin, että niitä on valmistettu rajoitettu määrä. Jälleenmyyntikorvausta saa esimerkiksi seuraavista teosten jälleenmyynnistä: maalaukset, veistokset, piirrokset, lasi- keramiikkataide, taidegrafiikka, valokuvataide, taidekäsityö, tekstiilitaide ja taideteollisuuden tuotteet, installaatiot ja videotaideteokset.

Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen edellyttää, että teoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa. Suomessa suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Jälleenmyyntikorvausten keräämisestä ja tilittämisestä huolehtii visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry. Muista tekijänoikeudellisista korvauksista poiketen Kuvasto ry huolehtii jälleenmyyntikorvauksen tilittämisestä myös sellaisille taiteilijoille, jotka eivät kuulu Kuvastoon. Tilittäminen koskee myös ulkomaisia taiteilijoita, kun taiteilijoiden teosmyynti tapahtuu Suomessa.

Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta löytyy Kuvasto ry:n verkkosivuilta.

 

LINKIT
Kuvasto ry

 

Avainsanat: