Apurahojen eläkevakuuttaminen (MYEL)

Apurahansaajat ottavat MYEL-vakuutuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia 18-67-vuotiaita apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn apurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen seuraavin edellytyksin

  1. apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa (= työskentelyapuraha),
  2. määrältään se on vähintään 1 300 euroa eli vuositasolla 3 900 euroa (vuonna 2019).

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 18-vuotiaita eikä yli 68-vuotiaita. Myöskään vanhuuseläkkeellä oleva ei voi ottaa vakuutusta.

Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu työskentelyapurahoihin, eikä siten koske pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Mikäli apuraha sisältää sekä työskentelyyn että kuluihin myönnetyn osuuden, vähennetään apurahasta kuluihin tarkoitettu osuus.

Eläkevakuutus määräytyy sekamuotoisissa apurahoissa apurahan työskentelyyn tarkoitetun osuuden perusteella. Tällöin apurahansaajan tulee itse esittää Melalle selvitys siitä, kuinka kulujen ja työskentelyn osuus apurahassa jakautuu, ellei sitä ole myöntöpäätöksessä eritelty.

Eläkevakuuttaminen koskee myös työryhmässä apurahan turvin tehtävää työtä, mikäli muut vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Työryhmän vetäjän vastuulla on ilmoittaa tällaisista apurahoista Melalle.

Eläkevakuutuksen lisäksi Melassa vakuutettu apurahansaaja saa vakuutuksen työtapaturmien varalle. Vakuutusturvaan kuuluu lisäksi ryhmähenkivakuutus ja perhe-eläke kuolemantapauksen varalle.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Apurahansaajan äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäivärahat määritetään Melassa vakuutetun työtulon perusteella.

Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely. Ulkomaan työskentelyn, esimerkiksi residenssijakson osalta tulee erikseen varmistaa vakuutuksen voimassaolo ulkomailla.

Apurahansaajien eläkevakuuttamisesta on lisätietoa Melan kotisivuilta. Myös vakuutushakemuksen täyttäminen onnistuu verkossa.

Mela neuvoo apurahansaajia kaikissa apurahojen eläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Melan apurahansaajien neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 435 2650.

 

LINKIT:
Apurahansaajan MYEL-vakuutusopas (pdf)
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Avainsanat: , ,