Korona Kollektiivi – Avoin taideteoshaku syksyn näyttelyyn

Espoon kulttuurikeskuksen ja Sami Yaffan kuratoima Korona Kollektiivi on Espoon kulttuurikeskuksen näyttelytila Ahjoon tuleva taidenäyttely, jonka tarkoitus on dokumentoida koronaviruspandemian aikana vallitsevaa poikkeustilaa, herättää keskustelua ja yhdistää yleisöä taiteen avulla.

Kollektiivi etsii nyt teoksia kaikilta taiteen aloilta. Kollektiivi on avoin ammattilaistaiteilijoille ja harrastelijoille ja teoksia otetaan vastaan kaikista taiteen muodoista. Korona Kollektiivi -näyttely pidetään syksyllä 2020. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Osallistuminen

–Maalaus, veistos, installaatio ym.: Kuva JPG, teoksen mitat
–Musiikki, äänimaisema: WAV, MP3 tai linkki teokseen
–Animaatio: MP4 tai linkki teokseen
–Tai muu taideteos kuvana/linkkinä
–Liitä linkin / tiedoston lisäksi kertomus itsestäsi ja teoksestasi

Lähetä teos 30.6.2020 mennessä osoitteeseen otsikolla Korona Kollektiivi.

Hakuilmoitus ja lisätietoa

Haku Helsingin kaupungin yksinyrittäjien toimintatukeen on auki

Helsingin kaupunki on avannut 20.4. haun yksinyrittäjän toimintatukeen. Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron arvoinen kertakorvaus yksinyrittäjälle yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjien tukea on mahdollista hakea 30.9.2020 saakka, ja korvausta voi saada ajalta 16.3. – 31.8.2020.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajille tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille sekä kevyt- ja freelancer-yrittäjille.

Avustuksen hakemisen ehdot toteutuvat, mikäli olet YEL-rekisterissä tai sinulla on viime vuodelta yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa ja toiminta on ollut viime vuonna kannattavaa. Mikäli olet aloittanut yritystoiminnan vasta alle puoli vuotta sitten, tulee sinun todistaa, että tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Ehtona on myös, että yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet merkittävästi 16.3.2020 jälkeen.

Yksinyrittäjien toimintatuen hakemisen helpottamiseksi on laadittu kuvalliset hakua selkeyttävät ohjeet.

Hakuohjeet: https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/

Lisätietoa:
Haku helsinkiläisten yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa

Keravan kulttuuripalveluiden pika-avustukset ammattitaiteilijoille

Keravan kulttuuripalvelut jakaa ylimääräisinä pika-avustuksina 10 000 € edistämään uusia innovaatioita ja vaihtoehtoisten toteutustapojen etsintää elämystuotannossa. Avustukset myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille.

Keravan kaupungin kulttuuripalvelut kohdentaa pika-avustuksina jaettavia tuotantotukia tuotannoille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuttaa yleisöä striimaamalla esityksiä tai muulla poikkeusolojen aikaan sopivalla tavalla.

Pika-avustusten haku alkaa heti ja se on toistaiseksi jatkuva. Hakemuksia käsitellään noin kahden viikon välein. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn 24.4.2020 mennessä tulleet hakemukset. Avustus on harkinnanvarainen, ja siitä päättää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja.

Pika-avustusta haetaan normaalin kulttuuripalveluiden kohdeavustuksen tavoin hakemuskaavakkeella Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät. Hakuun liittyvät pääsääntöisesti samat ehdot ja ohjeet kuin muihinkin kulttuuripalveluiden avustuksiin. Mainitse hakemuslomakkeessa, että haet pika-avustusta.

Avustushakemukset toimitetaan Keravan kulttuuripalveluihin postitse osoitteeseen Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava.

Lisätietoja: Salla Laiho, p. 040 318 2002.

Hakuilmoitus

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa on julkaissut ylimääräisen tuen, jota yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa ja sen hakeminen tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelancer- ja toiminimiyrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne koronaviruksen takia.

Usean yrittäjän muodostamat, tai alle viiden työntekijän yritykset kuuluvat ELY-keskusten tukirahoituksen piiriin. Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Lue lisää

Helsingin kaupungin pika-avustus

Helsingin kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin.

Taide- ja kulttuuriavustukset: kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia projektiluontoisia taide- ja kulttuuriavustuksia erityisesti hankkeille ja projekteille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuutta yleisöä streamaamalla esityksiä tai muulla eristystoiminen aikaan sopivalla tavoin.
Avustuksia voi hakea normaalin projektiluonteisen taide- ja kulttuuriavustuksen tavoin sähköisen asioinnin kautta. Hakuun liittyvät yleisesti samat ehdot ja ohjeistukset, joihin voi tutustua www.hel.fi/kulttuurinavustukset. Mainitse hakemuksessa hankkeen kuvauksessa, että haet Helsinki pika-avustusta.

Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn pe 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset.

Lisätietoa

Hae kulttuurin avustuksia täältä