Wilhelminpuiston taidekilpailu, kilpailuaika 15.2.2019 asti

Kilpailukutsu

WILHELMINPUISTON TAIDEKILPAILU

Lahden kaupunki ja YIT Rakennus Oy kutsuvat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi
asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita tai taiteen kentällä työskenteleviä ottamaan osaa
Wilhelminpuiston yleiseen yksivaiheiseen taidekilpailuun. Taiteen toivotaan luovan
puistolle identiteettiä ja tuovan iloa ihmisille arjen keskellä. Puistosta halutaan luoda
taiteen avulla viihtyisä ympäristö liikkujille ja Ruoriniemen asukkaille.
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä
tässä ensisijajärjestyksessä.

Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa
seuraavat palkinnot:
I palkinto 7 000 euroa
II palkinto 5 000 euroa
III palkinto 3 000 euroa.

Lisäksi palkintolautakunta palkitsee yleisön suosikkiehdotuksen 1 000 eurolla.

Palkintolautakunnan muodostavat Lahden kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n nimeämänä
puheenjohtajana kaupungin puutarhuri Kirsi Kujala ja jäseninä Lahden kaupungin
maisemaarkkitehti Maria Silvast, Lahden taidemuseon amanuenssi Liisa Mäkitalo, YIT
Rakennus Oy:n projektipäällikkö Minna Kortesmaa, sekä Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä
taiteilijajäseninä kuvataiteilija Nanna Hänninen, kuvataiteilija Eili Ikonen ja kuvataiteilija
Taneli Rautiainen. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii YIT:n taidekoordinaattori Mari
Kemppinen.

Kilpailuaika päättyy 15.2.2019. Kilpailuehdotukset tulee jättää Lahti-Pisteeseen, Kirkkokatu
31, 15140 Lahti.

Kilpailuohjelma liitteineen on saatavissa 7.5.2018 lähtien Lahden kaupungin
internetsivustolla osoitteessa: https://www.lahti.fi/palvelut/aluehankkeet/niemi/wilhelminpuiston-taidekilpailu
sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamieheltä, Aura Lehtonen, , puh. 050 434 4280.

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri Mari Kemppinen,
, puh. 050 560 0574.