Turun Taideyhdistys jakaa lisää apurahoja koronavirusepidemian vuoksi

Turun taidemuseota hallinnoiva Turun Taideyhdistys osoittaa kevään apurahahakuun lisärahoitusta ja asettaa haettavaksi jo julkistettujen apurahojen lisäksi kymmenen uutta 2 000 euron suuruista apurahaa. Apurahat on suunnattu turkulaisille ammattikuvataiteilijoille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet tai toimeentulo vaarantunut koronavirusepidemian vaikutuksesta.

Ajalla 16.3.–16.4.2020 haettavana ovat seuraavat apurahat:

  • 1 kpl 10 000 euroa Magnus ja Ellen Dahlströmin testamenttirahastosta
  • 1 kpl 10 000 euroa Helena Bruunin rahastosta
  • 5 kpl 1 000 euroa matka-apurahoja
  • 6 kpl 500 kuukausirahaa kansainvälisiin taiteilijaresidensseihin lähteville taiteilijoille. Kuukausirahaa voi hakea kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi
  • 10 kpl 2 000 euroa apurahaa taiteelliseen työskentelyyn

Sähköisen hakemuksen voi täyttää 16.4.2020 klo 23.59 mennessä museon www-sivuilla osoitteessa turuntaidemuseo.fi/apurahat.

Apurahahakemuksen voi toimittaa myös postitse. Hakemus on toimitettava liitteineen 16.4.2020 mennessä (tai 16.4. postileimalla) osoitteeseen Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku. Hakemuskaavakkeen voi tulostaa museon www-sivuilta.

Lisätietoja

museonjohtaja Kari Immonen

puh. (02) 262 7099 / 044 312 2256
www.turuntaidemuseo.fi(På svenska)

Konstföreningen i Åbo delar ut extra stipendier på grund av coronaepidemin

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, har beviljat extra anslag för vårens stipendier och ledigförklarar, förutom de redan utannonserade stipendierna, tio nya stipendier à 2 000 euro. Stipendierna är avsedda för aboensiska professionella bildkonstnärer vars arbetsmöjligheter försämrats eller vars utkomst äventyrats på grund av coronavirusepidemin.

Under tiden 16.3.–16.4.2020 kan följande stipendier sökas:

  • 1 st. 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond
  • 1 st. 10 000 euro ur Helena Bruuns fond
  • 5 st. 1 000 euro resestipendier
  • 6 st. 500 euro månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.
  • 10 st. 2 000 euro för konstnärliga arbete

Webbansökan finns på museets webbsida turuntaidemuseo.fi/sv/stipendier under ansökningsperioden. Webbansökan stängs den sista ansökningsdagen den 16.4.2020 kl. 23:59.

Ansökan kan också lämnas in per post. Ansökan och dess bilagor måste lämnas in senast 16.4.2020 till Åbo konstmuseum, Aurakatu 26, 20100 Åbo. Det räcker att poststämplet är från samma dag. Ansökningsformuläret kan laddas ner från museets websida.

Ytterligare information

museichef Kari Immonen

tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256
www.turuntaidemuseo.fi/sv