Turun AMK:n Taideakatemia hakee animaation lehtoria

Hakuaika päättyy 19.4.2020 klo. 23:59.

Turun AMK:n Taideakatemia hakee kuvataiteen koulutukseen animaation lehtoria 17.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lehtorin ensisijaisena työtehtävänä on animaation erikoistumisalan opetus-, koulutus- ja TKI-työtehtävät. Työnkuvaan sisältyy lisäksi opetus- ja koulutustehtäviä Taideakatemian ja ammattikorkeakoulun muissa koulutuksissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Lisäksi opettajalta edellytetään ammatillisten opettajien 60 opintopisteen pedagogisten opintojen suoritusta.

Tehtävä edellyttää osaamista ja kokemusta animaation opetuksesta sekä näyttöä taiteellisesta toiminnasta. Lisäksi edellytetään näkemystä animaation tuotantoprosesseista, nykyaikaisista työmenetelmistä ja tulevaisuudesta, vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä halukkuutta ja valmiuksia koulutuksen kehittämiseen, kansainväliseen toimintaan ja hanketoimintaan.
Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakemukseen tulee liittää linkki hakijan digitaaliseen taiteelliseen portfolioon.

Hakuilmoitus

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lehtori-animaatio-tuamk-02-2-20/

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi