Together Alone -ohjelmahaku kansainvälisille taideprojekteille

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille. Ohjelmahaku on ammattitaiteilijoille, joiden työtilanteeseen COVID-19-kriisi on vaikuttanut. Ohjelmahaku käynnistyy välittömästi.

Instituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Projekti vahvistaa suomalaisten ja Suomessa asuvien taiteilijoiden globaalia näkyvyyttä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Together Alone -ohjelmahaun tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Ohjelmahaussa haetaan erityisesti projekteja, jotka kannustavat laajaan kansainväliseen yhteistyöhön – ilman fyysisiä kohtaamisia. Haun tavoitteena on taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien ja kansainvälisen yhteistyön jatkuvuuden varmistaminen koronaepidemian aikana.

Instituutit tilaavat Together Alone -ohjelmaan valituilta taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä projekteja, jotka edistävät suomalaisten tai Suomessa asuvien taiteilijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Ohjelmahaussa kannustetaan kansainväliseen vuoropuheluun ja rohkaistaan luomaan työryhmiä myös yli valtiorajojen. Ohjelmahaussa arvostetaan kokeellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa vallitsevien poikkeustilamääräysten kanssa.

Yksittäisen projektin Together Alone -rahoitus on 1 500–5 000 €. Kaikki valitut projektit toteutuvat 30.6.2020 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät instituuttien www-sivuilta. Projektiehdotuksen voi lähettää 30.3., 20.4. ja 4.5. mennessä.


Lue lisää

Hakuohjeet

Tiedustelut:

Kati Laakso | Johtaja | Suomen Benelux-instituutti

, +358 45 1105 977

Sini Rinne-Kanto | Viestintävastaava | Suomen Ranskan instituutti

, +33 616104429