Taideyliopiston Kuvataideakatamia hakee opetushenkilöstöä

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee avoimella haulla opetushenkilöstöä seuraaviin tehtäviin:
  • Kuvanveiston lehtori
  • Maalaustaiteen lehtori
  • Tila-aikataiteiden lehtori
  • Taidegrafiikan lehtori

Hakuaika tehtäviin on 4.-29.3.2019 klo 15.00.

Tehtävät täytetään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2019–31.7.2024.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Taideyliopiston verkkosivuilla.

Hakuprosessista antaa lisätietoja
suunnittelija Lotte-Maria Maasalo
(),
puh. 050 44 88 540.