Suuri työtilahaaste 2020 – Vastausaikaa jatkettu 24.5. asti

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö toteuttaa yhdessä Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Cuporen kanssa tärkeän valtakunnallisen kyselyn, jolla selvitetään työtilatarpeita eri kuvataiteen lajeittain, eri puolilla maata!

Kysely on suunnattu kuvataiteilijoille ja uniikkiteoksia tekeville muotoilijoille, ja tietoa kyselystä saa levittää eteenpäin.

Vastauksia kerätään sekä suoraan taiteilijoilta, että taiteilijoiden työtilayhteisöjä ylläpitäviltä organisaatioilta. Jälkimmäisiltä kerättävä tieto painottuu tilojen teknisiin ja rakenteelliseen ominaisuuksiin, taiteilijoilta kerättävä tieto taiteilijoiden kokemuksiin omista työtiloistaan.

Vastausten perusteella työtilojen kehittämistä ja niiden määrän lisäämistä voidaan suunnitella entistä paremmin tekijöiden tarpeita vastaaviksi.

Kyselyyn pääset vastaamaan verkkokyselyn kautta:

–Taiteilijoiden kysely sivulla https://webropol.com/s/tyotilakysely

–Taiteilijavetoisten työtilayhteisöjen kysely sivulla https://webropol.com/s/tyotilakysely-yhteisot. Vastaa tähän, jos olet tällaista tilaa ylläpitävän yhteisön toiminnasta tai tiloista vastaava henkilö.

(Vastaa myös, jos sinulla ei ole mitään työtilaa, tai jos olet jo eläkeiässä oleva kuvataiteilija.)

Kysely on avoinna sunnuntaihin 24.5. saakka. Vastaamiseen menee aikaa noin 10-15 minuuttia. Selvitystyön tulokset julkaistaan alkusyksystä ilmestyvässä raportissa.

Lisätietoja: www.ateljeesaatio.fi