Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahahaku

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 3.2.–31.3.2020. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Painotus on Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojelua edistävissä tutkimuksissa ja hankkeissa.

Apurahojen haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää muun muassa tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 31.3.2020.

Hakuilmoitus

Lisätietoa: Asiamies Tarja Ketola
040 527 5212,