Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahan suunnittelukilpailu, Kilpailuaika 3.5.2019 asti

Kilpailukutsu

Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää suunnittelukilpailun Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 100 euron kultainen juhlaraha. Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.

Vuoden 1919 hallitusmuodossa vahvistettiin itsenäisen Suomen valtiojärjestyksen perusteet, joiden puit­teissa Suomi kehittyi nykyaikaiseksi demokraattiseksi oikeusvaltioksi. Hallitusmuotoon kirjattiin Suomen tasavaltainen valtiomuoto ja kansanvallan perusteet. Sen mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Hallitusmuodossa vahvistettiin myös vallanjakoperiaate eli valtiovallan jako lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan. Myös parlamentarismin periaate otettiin perustuslakiin. Hallitusmuotoon kirjattiin ensimmäisen kerran myös luettelo kansalaisten perusoikeuksista, jotka määrittivät yksilön oikeuksia suhteessa julkisen vallan käyttöön.

Juhlarahat välittävät suomalaiselle yhteiskunnalle ja valtiolle tärkeitä arvoja, ja juhlarahat lyödään merkittävien suomalaisten tapahtumien tai henkilöiden kunniaksi.

Suomessa on lyöty juhlarahoja vuodesta 1951 lähtien. Vaikka juhlarahojen aiheet juontavat historiasta, juhlarahat ovat oman aikansa tuotteita. Teosten tulee olla tekijänsä itsenäisiä taideteoksia.

Suomen Hallitusmuoto 1919 –juhlarahan suunnittelukilpailun osallistujilta toivotaan taiteellista, aiheen- ja ajanmukaista sekä toteutuskelpoista kilpailuehdotusta.

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman suunnittelukilpailun sääntöjä, jotka pohjautuvat soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöihin.

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:

  •  I palkinto, toteutettava työ: 8000 euroa
  •  II palkinto: 3000 euroa
  •  III palkinto: 2000 euroa

Palkintolautakunnan muodostavat seuraavat henkilöt:

Juhlarahalautakunta:

  • Timo Huusko, intendentti, Ateneumin taidemuseo (pj)
  • Juha Halonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö (varapj)
  •  Päivi Heikkinen, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  •  Henrika Tandefelt, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
  •  Maarit Mäkelä, professori, TaT, Aalto-yliopisto
  • Tuomas Sukselainen, VTT

  • Anssi Pulkkinen, MFA, Suomen Taiteilijaseuran nimeämä edustaja

Palkintolautakunta käyttää juhlarahan toimittajan (rahan lyöjä) edustajaa rahan toteutettavuuden teknisenä asiantuntijana.

Kilpailuaika päättyy perjantaina 03.05.2019 klo 18.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava Ateneumin taidemuseoon Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.

Kilpailuohjelma löytyy tästä.

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, Lene Wahlsten, , puh. 050-5150834

Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle: Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies, Aura Lehtonen, , puh. 050-434 4280