Näyttelyhaku Galleria Rantakasarmiin ja Malmitalon galleriaan

Hae näyttelyaikaa Helsingin Taiteilijaseuran gallerioista 8.3.2020 mennessä. Haussa syyskausi 2020 sekä kevätkausi 2021.

Galleria Rantakasarmi

Suomenlinnassa sijaitseva Galleria Rantakasarmi kutsuu taiteilijoita, taiteilijaryhmiä ja järjestöjä lähettämään näyttelyehdotuksia uuden sähköisen haun kautta. Rantakasarmille haetaan ajankohtaisia, uusia ja nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia.

Tunnelmaltaan ainutlaatuinen galleriatila soveltuu monenlaisten näyttelyiden ja tapahtumien järjestämiseen. Näyttelyjakson pituus on neljä viikkoa ja näyttelyajat ovat haettavissa kerran vuodessa. Galleriavuokraan sisältyy valvonta, tilan siivous sekä tiedotus ja markkinointi. Taiteilija vastaa teosten kuljetuksesta, ripustuksesta ja purusta, vakuutuksista sekä avajaistarjoiluista.

Malmitalon galleria

Malmitalo on yksi Helsingin alueellisista kulttuurikeskuksista. Siellä toimii kulttuurikeskuksen lisäksi työväenopisto, kirjasto ja musiikkiopisto. Kulttuurikeskus järjestää Malmitalossa muun muassa taidenäyttelyitä, konsertteja ja teatteria.

Malmitalon galleria on kooltaan noin 56 m². Malmitalon gallerian näyttelymaksu on 200 €. Näyttelymaksu sisältää kameravalvonnan, tilan siivouksen, tiedotuksen ja markkinoinnin, avajaiset sekä teosten kuljetuksen Helsingin alueelta. Taiteilija vastaa teosten ripustuksesta ja purusta, sekä vakuutuksista.

Molemmat näyttelyhaut ovat avoimia yksittäisille taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja -järjestöille. Näyttelyvalinnan tekee Helsingin Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta.

Hae näyttelyaikaa Gallerioihin täältä.

Lisätietoa(In English)

Open Call for Exhibition Proposals for Gallery Rantakasarmi and Malmitalo Gallery

Apply for exhibition time from the Helsinki Artists’ Association galleries by 8 March 2020. The call is now open for autumn term 2020 and spring term 2021.

Gallery Rantakasarmi

Located at Suomenlinna Sea Fortress in Helsinki, Finland, Gallery Rantakasarmi invites artists, artist groups, and organisations to submit exhibition proposals via the new electronic open call. The gallery is looking for new, current proposals with a focus on contemporary art.

Unique in atmosphere, the gallery space is suitable for organising diverse exhibitions and events. Each exhibition period is four weeks in duration, and the exhibition dates can be applied for once a year. The exhibition rent includes the supervision and cleaning of the gallery space as well as communications and marketing. The artist is responsible for the transportation of the works of art, setting up and taking down the exhibition, insurances, as well as the food and drink served at the opening.

Malmitalo Gallery

Malmitalo Gallery is located at Malmitalo in Helsinki, Finland, one of the regional cultural centres of the city. In addition to the cultural centre, Malmitalo hosts an adult education centre, library, and music institute. The cultural centre organises exhibitions, concerts, theatre performances etc.

The size of the space in Malmitalo Gallery is approximately 56m². The exhibition fee of Malmitalo Gallery is €200. The fee includes the electronic surveillance and cleaning of the space, communications and marketing, arrangements for the opening, as well as the transportation of the works of art in the Helsinki region. The artist is responsible for setting up and taking down the exhibition, as well as the insurances.

Both exhibition calls are open for individual artists, artist groups, and organisations. The selection will be made by the Exhibition Committee of the Helsinki Artists’ Association.

Apply for exhibition time here.

Additional infromation