Kosmisen avoin haku – Kesäinen Myyntinäyttely

(In English below)

Vallitsevan tilanteen vuoksi Kosmisen vuoden 2020 näyttelykalenteria on jouduttu suunnittelemaan uudelleen. Heinäkuun näyttelyaika on nyt tyhjillään, ja näyttely on päätetty toteuttaa salonki-henkisenä ryhmänäyttelynä.

Hakeminen ja osallistuminen on taiteilijoille maksutonta, eikä teosmyynneistä peritä provisiota. Näyttelyyn pyritään ottamaan mahdollisimman monta osallistujaa, joten valinnoissa suositaan kooltaan pieniä tai keskikokoisia töitä. Teosten tekotapa ja aihe on täysin vapaa. Näyttelyn kesto on 2.-26.7.2020. Teokset tulee toimittaa Kosmiselle aukioloaikoina viimeistään 28.6. Lisätietoja myyntiin liittyvistä yksityiskohdista voit tiedustella sähköpostitse.

Hakeminen: Lähetä kuva 1-3 olemassa olevasta teoksesta (vain yksi teos osallistuvaa taiteilijaa kohden valitaan) yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen . Hakemuksessa tulee mainita kunkin teoksen nimi, tekotapa, vuosi, koko ja hinta. Muuta hakemustekstiä ei tarvita. Otsikoi sähköposti “HAKEMUS 2020 Oma Nimi”. Hakemuksen deadline on 31.5.2020.Open Call – Kesäinen Myyntinäyttely

Due to the current situation the Kosminen exhibition schedule for 2020 is going through some changes. To fill up the July timeslot the organizers have decided to put up a salon-style group exhibition.

Applying and taking part is free for artists and there is no commission fee for sales. The exhibition is aimed to include as many artists as possible, so applicants are asked to apply with small or medium sized works. Any mediums and subjects are welcome. The exhibition will run for 2.-26.7.2020. The works must be brought to Kosminen on June 28th latest. More information on details about the sales can be enquired via email.

Application: Send images of 1-3 existing works (only one image per participating artist will be chosen) in one pdf file to . Please mention title, medium, year, size and price. No additional text is needed. Title your email “APPLICATION 2020 Your Name”. The deadline is 31.5.2020.