Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa on julkaissut ylimääräisen tuen, jota yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa ja sen hakeminen tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelancer- ja toiminimiyrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne koronaviruksen takia.

Usean yrittäjän muodostamat, tai alle viiden työntekijän yritykset kuuluvat ELY-keskusten tukirahoituksen piiriin. Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Lue lisää