Inbjuden designtävling för jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år

Jubileumsmyntsnämnden som tillsatts av finansministeriet inbjuder konstnärerna Ulrika Kjeldsen, Juha Pykäläinen och Peter Winquist att delta i  en inbjuden tävling om den konstnärliga planeringen av jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år. Om temat präglas ett silvermynt med det nominella värdet 20 euro.

Jubileumsmynten är samlarföremål som förmedlar värden som är betydelsefulla för det finländska samhället och staten, och de präglas till ära av viktiga finländska evenemang eller personer. I Finland har man präglat och gett ut jubileumsmynt sedan 1951, då jubileumsmyntet för OS i Helsingfors publicerades. Även om jubileumsmyntens teman oftast går tillbaka till historien, är jubileumsmynten produkter av sin tid. Verken ska vara självständiga konstverk av upphovspersonen.

I tävlingen följs de regler för designtävlingen som anges i tävlingsprogrammet och som i tillämpliga delar baserar sig på de regler för konsttävlingar som fastställts av Konstnärsgillet i Finland.

Följande tävlingspris delas ut:

  • Varje inbjuden konstnär som inom utsatt tid har lämnat in sitt förslag till tävling tilldelas ett inbjudningspris på 2000 euro.
  • Ytterligare ett pris på 2000 euro utdelas till den som deltagit med det vinnande bidraget (bildmotiv som väljs att förverkligas som mynt).

Prisnämnden består av följande personer:

Jubileumsmyntsnämnden:

  • Timo Huusko, intendent, Konstmuseet Ateneum (ordf.)
  • Juha Halonen, konsultativ tjänsteman, Finansministeriet (vice ordf.)
  • Päivi Heikkinen, avdelningschef, Finlands Bank
  • Henrika Tandefelt, filosofie doktor, tillförordnad universitetslektor, Helsingfors universitet
  • Maarit Mäkelä, konstnärlig doktor, professor, Aalto-universitetet
  • Tuomas Sukselainen, politices doktor

Konstnärsrepresentant utsedd av inbjudna konstnärer.

Prisnämnden anlitar en av leverantören och penningpräglaren utsedd representant eller annan sakkunnig som teknisk expert. Dennes uppgift är att ta ställning till förslagens genomförbarhet.

Sekreterare för prisnämnden är Lene Wahlsten från Konstmuseet Ateneum.

Tävlingstiden går ut fredagen 28.8.2020 kl. 17.30. Tävlingsbidragen ska lämnas in till Konstmuseet Ateneum, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors före den ovan nämnda tidpunkten.

Tävlingsprogrammet publiceras den 18 maj 2020 och finns även på webbplatsen för Konstnärsgillet i Finland.

Närmare upplysningar om praktiska frågor ges av tävlingssekreteraren Lene Wahlsten, , tfn 050 5150834.

Ytterligare frågor om tävlingsprogrammet kan ställas till Aura Lehtonen, tävlingsombud vid Konstnärsgillet i Finland, , tfn 050 434 4280.