Helsingin kaupungin pika-avustus

Helsingin kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin.

Taide- ja kulttuuriavustukset: kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia projektiluontoisia taide- ja kulttuuriavustuksia erityisesti hankkeille ja projekteille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuutta yleisöä streamaamalla esityksiä tai muulla eristystoiminen aikaan sopivalla tavoin.
Avustuksia voi hakea normaalin projektiluonteisen taide- ja kulttuuriavustuksen tavoin sähköisen asioinnin kautta. Hakuun liittyvät yleisesti samat ehdot ja ohjeistukset, joihin voi tutustua www.hel.fi/kulttuurinavustukset. Mainitse hakemuksessa hankkeen kuvauksessa, että haet Helsinki pika-avustusta.

Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn pe 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset.

Lisätietoa

Hae kulttuurin avustuksia täältä