Avainsana:
yrittäjyys

Taiteilija-yrittäjän työttömyysturva

Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi. YEL-velvollisuus on taiteilijalla, jonka työ- tai virkasuhteen ulkopuolella tekemän taiteellisen toiminnan […]

Lue lisää >

Onko taiteellinen työ pää- vai sivutoimista?

Pelkästään se, että taiteilija ylipäänsä työllistyy omalla taiteellisella toiminnallaan, ei ole esteenä työttömyysetuuden maksamiselle. Jos työllistyminen on päätoimista, henkilöllä ei […]

Lue lisää >

Kauppahintaa, palkkaa vai työkorvausta?

Taideteosten myynnin yhteydessä nousee toisinaan esille kysymys teoksesta maksettavan vastikkeen laskutuksesta. Tällä puolestaan on vaikutus erityisesti verotukseen ja eläkkeisiin. Taideteoksen […]

Lue lisää >

Taiteellisen toiminnan organisointi

Taiteellisen toiminnan suunnittelussa ja toimintamuodon valinnassa tärkeintä on tuntea oma toimintansa ja mitä siltä haluaa. Kuvataiteilijan työtä voi tehdä niin […]

Lue lisää >

Yleistä kuvataiteilijan verotuksesta

Suomen Taiteilijaseura on koonnut keskeisimmät kuvataiteilijan vero-ohjeet pdf-oppaaksi:  Ammattitaiteilijan verotusohjeita Oppaassa pääpaino on tuloverolain mukaisessa toiminnassa. Siinä esiteltyjä verotusperiaatteita voidaan […]

Lue lisää >

Taiteilija-yrittäjän verotus

Jos taitelija saa pääasiallisen toimeentulonsa taideteosten myynnistä, kuuluu hän yleensä elinkeinoverolain piiriin. Siinä tapauksessa taiteellinen toiminta rinnastuu verotuksen kannalta aivan […]

Lue lisää >

Kuvataiteilijan arvonlisävero-ohje

Onko taiteilija arvonlisäverovelvollinen? Taiteilijan vuosittaisen teosmyynnin ylittäessä 10 000 euroa, on hän myynneistään arvonlisäverovelvollinen. Tällöin taiteilijan tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. […]

Lue lisää >

Toimintamuodon valinta

Taiteilija-yrittäjän toiminnan järjestämisen kannalta keskeinen ratkaisu on toimintamuodon valinta. Vaihtoehtoisia toimintamuotoja Suomessa ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. […]

Lue lisää >

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Taiteilija voi tulla yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin, mikäli hän tekee taiteellista työtä ansiotarkoituksessa. Yrittäjäeläkkeen piiriin tuleminen ei vaadi oman yrityksen tai […]

Lue lisää >