Avainsana:
työttömyys

Yleisohje työttömäksi jäävälle taiteilijalle

Työttömyysetuuteen on oikeus kokoaikatyötä hakevalla työttömällä työnhakijalla. Taiteilijan tulee ilmoittaa TE-toimistolle hakevansa ja olevansa valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyyspäivärahaa voi saada […]

Lue lisää >

Työttömyysturvalaki ja vakiintunut soveltamiskäytäntö

Työttömyysturvalaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Laissa henkilöt, jotka ennen katsottiin itsensätyöllistäjiksi katsotaan nyt sivu- tai päätoimisiksi yrittäjiksi. Oikeus työttömyysturvaan […]

Lue lisää >

Työttömyysturva taiteellisen työn päättymisen jälkeen

Päätoimisesti omassa työssä työllistyneen taiteilijan katsotaan työllistyvän työssään siihen ajankohtaan asti, kun työnhakijan esittämän selvityksen perusteella tai muuten on ilmeistä, […]

Lue lisää >

Taiteilijan ammattitaidon ylläpitäminen työttömyyden aikana

Vakiintuneen käytännön mukaan työttömäksi jäänyt taiteilija voi ylläpitää ammattitaitoaan ilman, että sillä on vaikutusta hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta. Ammattitaidon ylläpitämisen […]

Lue lisää >

Taiteilija-yrittäjän työttömyysturva

Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi. YEL-velvollisuus on taiteilijalla, jonka työ- tai virkasuhteen ulkopuolella tekemän taiteellisen toiminnan […]

Lue lisää >

Onko taiteellinen työ pää- vai sivutoimista?

Pelkästään se, että taiteilija ylipäänsä työllistyy omalla taiteellisella toiminnallaan, ei ole esteenä työttömyysetuuden maksamiselle. Jos työllistyminen on päätoimista, henkilöllä ei […]

Lue lisää >

Apurahan vaikutus työttömyysetuuksiin

Apurahan saamisella ja apurahakauden päättymisellä voi olla vaikutusta taiteilijan työttömyysetuuksiin. Työttömyyden alkaminen apurahakauden jälkeen Apurahatyöskentely elinkustannuksiin tarkoitetun, yli 4 kk […]

Lue lisää >

Soviteltu työttömyyspäiväraha

Päätoimisesti työllistyvällä henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Sivutoimisesti työllistyvällä sen sijaan voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos henkilö […]

Lue lisää >

Ohjeet työttömäksi jäävälle taiteilijalle

Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimistoon. Lisätietoja Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Ennen työssäoloehdon täyttymistä voit saada […]

Lue lisää >