Toiminnanjohtajan blogi: Vossittelua eli mihin katosi kuvataide VOS-uudistuksesta

Viime vuonna alkanut museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistustyö saavutti ensimmäisen etappinsa, kun opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämän asiantuntijatyöryhmän työn ja Sitran fasilitoimiin työpajoihin pohjautunut selvitys Teesit ja rahoituksen periaatteet julkaistiin viime viikolla.

VOS-uudistus koskettaa myös taidemuseoita, vaikka kuvataide ja erityisesti kuvataiteilijan asema onkin pyritty häivyttämään prosessista. 20-henkisessä asiantuntijaryhmässä ei ole yhtään kuvataiteen edustajaa (taidemuseoammattilaista tai kuvataiteilijaa). Suomessa on kuitenkin kymmeniä VOS-tukea saavia taidemuseoita, joiden nykytaidenäyttelyt ja –projektit perustuvat kuvataiteilijoiden työpanokseen. Alan sopimus- ja korvauskäytännöt ovat kuitenkin kirjavia.

Työryhmän puheenjohtajan Jaakko Kuusiston mukaan VOS-uudistus ei ole se paikka, jossa kuvataiteilijoiden toimeentulokysymyksiä ensisijaisesti ratkaistaan. Kuusisto perustelee tätä sillä, että kuvataiteilijoiden vertautuminen prosessissa kirjailijoihin ja säveltäjiin. Vertaus ontuu: kuvataiteilijat ovat VOS-laitoksissa verrattavissa näyttelijöihin ja muusikoihin. Erona on se, että teatterit ja orkesterit maksavat palkkaa tai palkkiota taiteilijoilleen, mutta kuvataiteilijoiden museonäyttelyn eteen tekemän työpanoksen korvaaminen on taidemuseoissa edelleen vapaaehtoista, eikä millään tavoin sidottu museon saamaan julkiseen tukeen.

YLEn KulttuuriCocktail käsitteli 26.1.2017 ohjelman verkkosivuilla taiteen tukemisen pelisääntöjä otsikolla Kun rahaa jaetaan, taiteellista laatua pitää voida arvioida.  Juttua varten haastateltu tutkija Sakarias Sokka kiinnitti erityistä huomiota ajankohtaiseen VOS-uudistukseen. Sokan mukaan ”on silmiin pistävää, että VOS-uudistustyössä ei ole puhuttu juurikaan kuvataiteilijoiden asemasta, vaikka he ovat taiteilijoista kaikkein huonoimmassa asemassa”.

Teesit ja rahoituksen periaatteet –julkaisu jakaa työryhmätyön pohdinnan neljään ehdotukseen rahoituksen periaatteiksi ja kahdeksan teesiä puolestaan taustoittavat muutostarvetta. On ilahduttavaa lukea, että näissä päätelmissä taiteenalat nähdään tasa-arvoisina. Teesin 3 mukaan ’Osaavat tekijät mahdollistavat taide- ja kulttuuripalvelut’. Yhdeksi teesin tavoitetilaksi määritellään se, että ’Taiteen ja kulttuurin kentällä työskentelee ihmisiä, jotka saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen’.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee osoittamaan tänä vuonna määrärahan, josta myönnetään museoille kokeiluluonteisia avustuksia kuvataiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseen. Suunta on tervetullut ja ilahduttava. Kokeilusta on kuitenkin pitkä matka vakiintuneeseen käytäntöön, ellei sitä sidota jatkossa VOS-tukeen.

Jos asia ei kuulu VOS-uudistuksen piiriin, niin mihin se kuuluu? Mutta ehkä sitä on enää turha vossitella.

Linkki selvitykseen: https://www.sitra.fi/julkaisu/2017/kulttuurivos-teesit-ja-rahoituksen-periaatteet