Suomen Taiteilijaseuran edustajiston vuosikokous 15.6.2020

Suomen Taiteilijaseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 10 alkaen sähköisenä Zoom-kokouksena.

Covid-19 -pandemian vuoksi Suomen Taiteilijaseuran vuosikokous järjestetään seuran hallituksen päätöksellä sähköisesti 1.5.2020 voimaan astuneen poikkeuslain mahdollistamana. Yhdistyslain 17:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen hallituksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Kokouksen sijaintipaikka on Suomen Taiteilijaseuran toimisto osoitteessa Iso Roobertinkatu 3–5 a 22, 00120 Helsinki, josta käsin kokous organisoidaan. Covid-19 -viruksesta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen osallistujien toivotaan kuitenkin käyttävän Zoom-etäyhteyttä.

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 8.6.2020 mennessä tämän linkin kautta.

Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu seuran jäsenliittoihin 25.5.2020.