Sivistysvaliokunta esittää näyttelypalkkiosopimukselle määrärahaa valtion ensi vuoden budjettiin

Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että opetus- ja kulttuuriministeriölle tulisi varmistaa riittävä määräräha kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun jatkamiseksi ja kehittämiseksi.

Valiokunta kannattaa tänä vuonna aloitetun näyttelypalkkiokokeilun jatkamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi kesällä 2017 haun, jolla ammatilliset ja päätoimisesti hoidetut museot, joilla on säännöllistä näyttelytoimintaa, voivat kattaa taiteilijoille näyttelyn järjestämisen yhteydessä maksettavia näyttelypalkkioita. Rahaa oli jaossa yhteensähakuun 250 000 euroa. Tänä vuonna hakemuksia tuli 23 kappaletta ja niillä haettiin yhteensä 127 075 euroa avustuksia.

Sivistysvaliokunta korostaa, että on tärkeää poistaa asenteellisia esteitä, jotka aiheuttavat sen, ettei taiteilijoiden työpanosta huomioida tasavertaisesti muiden näyttelyn järjestäjäosapuolten kanssa. Näyttelypalkkioon liittyvissä avustushakumenettelyissä taiteilijan, jonka teoksia on tarkoitus näyttelyissä esittää, tulisi olla jollain tavoin osapuolena avustuspäätöksessä.

Näyttelypalkkiosopimuksen saaminen Suomeen on Suomen Taiteilijaseuran päätavoite kuluvalla hallituskaudella.

Lue täältä lisää siitä, mistä näyttelypalkkiossa on kyse ja miten STS edistää tavoitetta.