Päivitimme näyttelysopimusmallia välityspalkkion osalta

Olemme päivittäneet sivuillamme tammikuussa 2018 julkaistua näyttelysopimusmallia. Muutimme yhtä välityspalkkion perimiseen liittyvää yksityiskohtaa niin, että sopimus on nyt selkeämpi ja yksiselitteisempi molempien sopijaosapuolten kannalta.

Päivitys koskee sopimusmallin kohtaa 4.2. Siinä määritellään näyttelyn Järjestäjän oikeus välittäjänä periä teosmyynneistä provisiomallinen välityspalkkio. Tekstin päivitys koskee sitä, sisältääkö välityspalkkio arvonlisäveron (24 %) vaiko ei.

Päivitetyssä mallissa asia on ilmaistu mahdollisimman selkeästi: ” Välityspalkkio sisältää arvonlisäveron 24 %: ( ) Kyllä ( ) Ei.”

Toivomme, että päivitys helpottaa sopimuksen täyttämistä ja siitä neuvottelemista. Sivuillamme ollut vanhempi, tammikuussa julkaistu sopimusmalli on korvattu päivitetyllä versiolla. Suosittelemme jatkossa käyttämään päivitettyä versiota.

Näyttelysopimusmallin voi ladata sopimusmallipankistamme. Näyttelysopimusmallin voi ladata myös suoraan tästä pdf-muodossa ja docx-muodossa (lataa doxc-versioon myös teosluetteloliite docx-versioon). Sopimuksen täyttämistä ja tulkintaa helpottaa näyttelysopimuksen täyttöohje.