Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen säännöt uudistuvat

Suomen Taiteilijaseura on päivittämässä seuran kuvataidekilpailujen sääntöjä osana julkisen taiteen strategiaprosessia. Kilpailusääntöjä on jatkossa kaksi: avoimen kuvataidekilpailun (entinen yleinen kilpailu) säännöt sekä kutsukilpailun säännöt. Uudet avoimen kilpailun säännöt hyväksyttiin seuran edustajiston kokouksessa joulukuussa ja ne astuivat voimaan 1.1.2020. Kutsukilpailun säännöt ovat vielä strategiatyöryhmän työstettävänä, ja ne on tarkoitus hyväksyä seuran vuosikokouksessa kesäkuussa.