Suomen Taiteilijaseuran lausunto itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa koskevaan selvitykseen

Suomen Taiteilijaseura on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan selvitykseen itsensätyöllistäjien työttömyysturvasta. Ministeriön selvitys julkaistiin joulukuussa 2016 (TEM045:00/2016).

Koko selvitys on luettavissa TEM:n sivuilla.

STS toteaa lausunnossaan, että että yleisten työvoimapoliittisten edellytysten soveltaminen itsensätyöllistäjiin on monella tavalla ongelmallista. Itsensätyöllistäjien työllistyminen ei tapahdu kokonaisvaltaisesti olemalla joko palkansaaja, yrittäjä tai työtön. Omassa työssä työllistyminen koostuu palasista, joihin jäykkä työvoimapoliittinen järjestelmän soveltuu kehnosti. Asiaa koskeva selvitys on siksi tervetullut ja järjestelmän uudistus erittäin tarpeellinen. Itsensätyöllistyminen on taiteilijoille perinteinen työskentelymuoto, mutta useilla aloilla uudempi, tuskin aivan ohimenevä ilmiö.

STS katsoo, että tsensätyöllistäjiä tulisi kannustaa sivutoimiseen itsensätyöllistämiseen työttömyysjakson aikana. Kuvataiteilijoilla siirtymät eri työskentelymuotojen välillä eivät liity vaihteluun palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, vaan taiteilijat tekevät usein näitä molempia samanaikaisesti. Taiteilijan jäädessä työttömäksi tällainen monityöskentely kuitenkin johtaa ongelmiin työttömyyden aikana tarjotun työn pää- ja sivutoimisuuden määrittelyssä.

Yhdistelmävakuutuksen käyttöönotto olisi itsensä työllistävien taiteilijoiden kannalta toivottava uudistus. Taiteilija työskentelee tyypillisesti osin muussa kuin taiteellista työtä olevassa työssä ja osin omassa työssään. Työssäoloehto ei yleensä täyty sen paremmin työsuhteessa kuin omassa työssäänkään. Palkkatyön osalta se täyttyy lähinnä säännönmukaisesti muuta kuin taiteellista työtä tekevien osalta. Jos palkansaajan työssäoloehto ei täyty muulla kuin taiteellisella työllä, ei se normaalisti täyty lainkaan.

Yhdistelmävakuutus olisi taiteen alan itsensätyöllistäjien kannalta toivottava ratkaisu. Palkansaajana ja yrittäjänä tehdyn työn katsominen kokonaisuutena ottaisi nykytilannetta paremmin huomioon taiteenalan itsensätyöllistäjien työn luonteen erilaisine variaatioineen. Ajatuksena voisi olla sivutoimisen palkkatyön ja sivutoimisen oman taiteellisen työn yhdistäminen sillä tavalla, että työttömyysturvajärjestelmän kannalta tilanne yhdistettynä vastaisi yhtä päätoimista työmuotoa.

STS:n lausunto itsensätyöllistäjien työttömyysturvasta (PDF)